Επιλογή Σελίδας

ERP Solutions

Απόλυτα ολοκληρωμένα, διεθνώς καταξιωμένα και πλήρως εξειδικευμένα εργαλεία διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων για όλες τις εταιρείες.

Παρουσιάσεις - Εκπαιδεύσεις

Επιθυμείτε εκπαίδευση ή/και παρουσίαση, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες;
Κρατήσεις Θέσεων

ACE ERP

Ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και αυτοματοποίησης των διαδικασιών. Ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας καθώς επίσης άμεση και ακριβή πληροφόρηση προς όλες τις μονάδες ενός οργανισμού. Ένα απόλυτα ολοκληρωμένο, διεθνώς καταξιωμένο και πλήρως εξειδικευμένο εργαλείο διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων για όλες τις εταιρείες. Αναπτύσσεται, υποστηρίζεται και συντηρείται από εξειδικευμένα στελέχη που γνωρίζουν άριστα την ελληνική πραγματικότητα. Περιλαμβάνει Οικονομική διαχείριση, Κοστολογική διαχείριση, Εμπορική διαχείριση, CRM, διαχείριση Αποθήκης- Παγίων – Μηχανημάτων & Λιανικών πωλήσεων. Στόχος του είναι η βελτιστοποίηση και ο αποτελεσματικός έλεγχος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τη χρήση της ορθολογικά δομημένης πληροφορίας.

Διαβάστε Περισσότερα

ACE ERP PM

Το ACE ERP PM (Project Management) είναι η εξειδικευμένη εφαρμογή για τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες, η οποία δίνει μια ολοκληρωμένη λύση στο κύκλωμα οργάνωσης και διαχείρισης των έργων, συνδέοντας αποτελεσματικά τις κοστολογικές, κατασκευαστικές και οικονομικές δραστηριότητες. Περιλαμβάνει Κοστολογική διαχείριση & Εμπορική διαχείριση για μικρομεσαίες εταιρίες.

Διαβάστε Περισσότερα

ACE ERP eCM

Το ACE ERP eCM (e-Construction Management) είναι η εξειδικευμένη εφαρμογή για τεχνικές, κατασκευαστικές εταιρείες, μελετητές και τεχνικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, η οποία δίνει μια ολοκληρωμένη λύση στο κύκλωμα οργάνωσης και διαχείρισης των δημοσίων έργων. Περιλαμβάνει την δυνατότητα σύνταξης τευχών δημοπράτησης, λογαριασμών, Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, ΣΑΥ/ΦΑΥ, Επιμετρήσεων-Προμετρήσεων, πρωτόκολλα νέων τιμών κ.α..

Διαβάστε Περισσότερα

ePolis

Το ePolis είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που προσφέρει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, την παραγωγή και την οργάνωση των …

Διαβάστε Περισσότερα

CiBA

Πρόγραμμα για τον υπολογισμό όλων των απαραίτητων εντύπων για την έκδοση οικοδομικών αδειών, πίνακες κατανομής χιλιοστών, πρόστιμα αυθαιρέτων, χρονικός προγραμματισμός . Μελέτη Θερμομόνωσης.

Διαβάστε Περισσότερα

ACE-Hellas S.A.

Integrated Solutions