Select Page

Γνωρίστε το SierraSoft Land

ACE-Hellas S.A.

Με το SierraSoft Land μπορείτε να διαχειριστείτε αποτυπώσεις οποιουδήποτε μεγέθους προερχόμενων από διάφορους τύπους οργάνων όπως total stations, GPS, laser scanners και drones.
Ολόκληρη η διαδικασία της απόδοσης των δεδομένων, η 3D μοντελοποίηση του εδάφους, η δημιουργία διατομών και ο υπολογισμός όγκων είναι εφικτά στο SierraSoft Land με απλά και κατανοητά βήματα.

Απόκτηση Δεδομένων
Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα που έχετε, χωρίς περιορισμούς
Η εργασία σας ξεκινά με τα δεδομένα που έχετε, είτε είναι σημεία σκοπευμένα με γεωδαιτικό σταθμό, GPS, laser scanner ή drone.
Το SierraSoft Land, με την εισαγωγή των σημείων, καθιστά την πληροφορία χρήσιμη είτε έχετε μικρό αριθμό σημείων είτε μια τεράστια αποτύπωση. Σε κάθε περίπτωση, τα σημεία είναι εύκολα διαχειρίσιμα χάρη στις λειτουργίες του λογισμικού.

Αποκατάσταση Εδάφους
Διαχειριστείτε όλες τις πληροφορίες, ενώ παράλληλα μπορείτε να τις συμπληρώσετε και να τις ενισχύσετε

Αν έχετε μια κλασική αποτύπωση με μετρημένα σημεία και έχετε χρησιμοποιήσει κωδικούς, ολόκληρο το σχέδιο μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα.

Αν αντίθετα, έχετε ένα νέφος σημείων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ψηφιακές λειτουργίες, σαν να ήσασταν στο ύπαιθρο.

Επίσης, μπορείτε να επωφεληθείτε από τις πρόσθετες ιδιότητες εισαγωγής φωτογραφιών, δορυφορικών εικόνων, ψηφιακών χαρτών και άλλων μοντέλων.

Δημιουργήστε ακριβείς 3D επιφάνειες

Μοντελοποίηση Εδάφους

Δημιουργήστε ακριβείς 3D επιφάνειες με μερικά απλά βήματα, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο των αποτελεσμάτων.
Χάρη στις ασυνέχειές του η διαχείριση και η υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας δίνουν τη δυνατότητα να διαχειριστείτε από μικρά μοντέλα μέχρι και τριγωνοποίηση μεγάλων νεφών σημείων.
Μπορείτε να ολοκληρώσετε το έργο με ισοϋψείς καμπύλες.

Εξάγετε και διαχειριστείτε διατομές των τρισδιάστατων μοντέλων

Διατομές

Οι διατομές μπορούν να δημιουργηθούν αυτόματα είτε κατά μήκος μια διεύθυνσης είτε μιας πολυγωνικής ευθυγραμμίας.
Χρησιμοποιώντας τα διάφορα στυλ εξαγωγής μπορείτε να δημιουργήσετε πολύπλοκες διατομές 3D επιφανειών με ένα βήμα.

Υπολογίστε όγκους με την καλύτερη μέθοδο

Ογκομετρήσεις

Μπορείτε να υπολογίσετε όγκους με διάφορες μεθόδους, ανάλογα με το είδος των δεδομένων σας και το αποτέλεσμα που επιθυμείτε.
Ο υπολογισμός μπορεί να γίνει είτε χρησιμοποιώντας τα τρίγωνα ενός μοντέλου, είτε χρησιμοποιώντας διατομές.
Ο υπολογισμός για τριγωνικές επιφάνειες είναι απλός στη χρήση και εξαιρετικά ακριβής.

Εισάγετε και διαχειριστείτε νέφη σημείων με πολύ απλό τρόπο

Νέφη Σημείων

Μπορείτε εύκολα να διαχειριστείτε ένα ή περισσότερα νέφη σημείων οποιουδήποτε μεγέθους.
Η εισαγωγή και η εμφάνιση γίνονται ταχύτατα, ενώ ο σχεδιασμός και οι λειτουργίες εξαγωγής απεικονίζονται σε πραγματικό χρόνο.
Με μερικά κλικ μπορείτε να δημιουργήσετε μοντέλα και να μετρήσετε όγκους με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.
Ένα ειδικό εργαλείο “SierraSoft Mass Data Converts” επιτρέπει τη μετατροπή LAS, XYZ, PTS και XCF αρχείων για να μπορείτε να τα επεξεργαστείτε με το SierraSoft Land.

Εύκολος σχεδιασμός πολύπλοκων επιφανειών

3D Σχέδιο

Μπορείτε εύκολα να σχεδιάσετε οποιαδήποτε επιφάνεια με άμεση 3D απεικόνιση του αποτελέσματος.
Στις λειτουργίες του σχεδίου συμπεριλαμβάνονται η δημιουργία επικλίσεων, πρανών, σύνδεση επιφανειών και η συγχώνευση μοντέλων και επιφανειών.
Αποκτήστε γρήγορα εξαιρετικά ακριβές 3D έργο, σε συνδυασμό με τη δημιουργία πρανών και διατομών στο μοντέλο εδάφους.
Απολαύστε τη σχεδίαση περιοχών στάθμευσης, ταρατσών, λάκκων, ραμπών και οτιδήποτε άλλο περιέχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.

Ανακαλύψτε μια νέα διάσταση εργασίας.

Πολλαπλασιάστε το χώρο εργασίας

Επεκτείνετε το χώρο στον οποίο διαχειρίζεστε τα έργα σας.
Χωρίστε το έργο σας ανάμεσα σε πολλαπλά παράθυρα, σελίδες ή οθόνες.
Όλα τα δεδομένα είναι συγχρονισμένα σε πραγματικό χρόνο.
Ξεκινήστε ένα σχέδιο σε ένα παράθυρο και συνεχίστε το σε ένα άλλο ή σε μια διαφορετική οθόνη.

Όταν το μέγεθος μετράει

Μεγάλα Έργα

Με το SierraSoft Land μπορείτε να διαχειριστείτε μεγάλες ποσότητες δεδομένων.

Εκατοντάδες αποτυπώσεις και μοντέλα, χιλιάδες διατομές και σημεία, εκατομμύρια τρίγωνα και σημεία από νέφος.

Μόνο τα απαραίτητα δεδομένα εισάγονται στη μνήμη και αυτά στο δίσκο συμπιέζονται αυτόματα για να δημιουργούνται αρχεία μικρού μεγέθους.

Τα έργα σας δε θα έχουν περιορισμούς.

100+ Αποτυπώσεις και μοντέλα

1.000+ Διατομές

10.000+ Τοπογραφικά σημεία

1.000.000+ Τρίγωνα

100.000.000+ Σημεία από νέφος

Μοντελοποίηση, κοινοποίηση, έλεγχος

BIM λογισμικό για αποκατάσταση του εδάφους

Το SierraSoft Land είναι ένα BIM (Building Information Modeling) λογισμικό για αποκατάσταση και ανάλυση του εδάφους.
Η BIM κοινοποίηση και η BIM μοντελοποίηση διεξάγονται μέσω των λειτουργιών BIM Exchange και BIM Modeling, οι οποίες είναι μέρος της M3 Framework πλατφόρμας λογισμικού.
Το SierraSoft Land είναι συμβατό με το UNI 11337.

BIM λογισμικό για αποτύπωση του εδάφους, κατασκευή και σχεδίαση υποδομών

M3 Framework

Η M3 Framework είναι η πλατφόρμα λογισμικού για τη δημιουργία ΒΙΜ εφαρμογών για την αποτύπωση του εδάφους, την κατασκευή και τη σχεδίαση υποδομών.
Η M3 Framework είναι δυνατή, ευέλικτη και σταθερή πλατφόρμα πάνω στην οποία χτίζονται προϊόντα και υπηρεσίες.

Τεχνικές Προδιαγραφές

  • Microsoft® Windows 10, Windows 8, Windows 7.
  • 32 bit (x86) or 64 bit (x64) επεξεργαστή 1 GHz ή παραπάνω.
  • 2 GB minimum RAM (4 GB recommended).
  • 2 GB hard disk space.
  • Display Resolution 1280×1024 True Color (1600×1050 or more recommended).
  • Browser Windows Internet Explorer® 9.0 (or later).
  • DVD-ROM.

Ξεκινήστε Τώρα…

WordPress Lightbox