Επιλογή Σελίδας

Περιγραφή

Το Autodesk MotionBuilder είναι ένα πανίσχυρο λογισμικό για την δημιουργία  τρισδιάστατων χαρακτήρων και κινουμένων σχεδίων για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Συμπληρωματικό εργαλείο με το  MAYA και 3DS MAX καθώς επίσης και με άλλα προγράμματα δημιουργίας ψηφιακού  περιεχομένου.

Είναι ένα επαγγελματικό λογισμικό σχεδιασμένο για την συνένωση, διαχείριση και οπτικοποίηση   τρισδιάστατων δεδομένων που το καθιστά όχι μόνον ένα εξαιρετικό εργαλείο παραγωγής κινούμενων σχεδίων αλλά προάγει και την διαδικασία δημιουργίας.

Οφέλη

Τα οφέλη από την χρήση της εφαρμογής συνοψίζονται στα εξής:

  • Προβολή σε πραγματικό χρόνο και εργαλεία κινουμένων σχεδίων
  • Επαναστατική  HumanIK  τεχνολογία χαρακτήρων
  • Ασύνδετο μη γραμμικό περιβάλλον διόρθωσης
  • Εργαλεία για παραμετροποίηση  και επέκταση του λογισμικού

Που Απευθύνεται

Απευθύνεται σε καλλιτέχνες βίντεο, δημιουργούς παιχνιδιών, γραφίστες, επαγγελματίας στον χώρο της οπτικής αναπαράστασης τρισδιάστατων σχεδίων.

Videos

Documentation