Επιλογή Σελίδας

Σε περίπτωση παρουσίασης :

  • Στο πεδίο  Αριθμός πληκτρολογήστε: m96-939-193
  • Επίσης συμπληρώστε και το όνομα σας.

Σε περίπτωση εκπαίδευσης :

  • Στο πεδίο  Αριθμός πληκτρολογήστε: Τον Αριθμό που σας έχει αποσταλεί με email κατά την αποδοχή της αίτησης συμμετοχής που κάνατε.
  • Επίσης συμπληρώστε και το όνομα σας.
Εφαρμογή TeamViewer

ACE-Hellas S.A.

Integrated Solutions