Select Page

Περιγραφή

Eυκολία στη χρήση

Η εφαρμογή CADprofi είναι ένα επαγγελματικό παραμετρικό πακέτο CAD που επιταχύνει δραστικά την μελετητική εργασία. Η εφαρμογή είναι εύκολη και βολική, το περιβάλλον εργασίας δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να χρησιμοποιήσει άμεσα όλο το πλήθος των δυνατοτήτων του προγράμματος, χωρίς την ανάγκη για εκτενή εκπαίδευση πάνω στο πρόγραμμα. Το CADprofi είναι πλέον διαδεδομένο μεταξύ Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών. Οι λιγότερο έμπειροι χρήστες, που χρησιμοποιούν μόνο περιστασιακά τα σχεδιαστικά προγράμματα, μιλούν θετικά για την εμπειρία τους όσον αφορά την προσβασιμότητα και την λειτουργικότητα του CADprofi.

Ολοκληρωμένη Λύση

Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και σχεδιαστές χρησιμοποιούν το CADprofi για να δημιουργήσουν έργα σε μια ευρεία γκάμα εφαρμογών: κτιριακά, σωληνώσεις, υδραυλικά, αερισμός, ηλεκτρισμός, και άλλες βιομηχανικές τεχνολογικές εγκαταστάσεις όπως επίσης σε μηχανολογικά και δομοστατικά έργα. Το πακέτο εφαρμογών αποτελείται από τις παρακάτω εφαρμογές:

 • CADprofi Μηχανολογικά
 • CADprofi Αρχιτεκτονικά
 • CADprofi Θέρμανση/Αερισμός/Ψύξη & Σωληνώσεις
 • CADprofi Ηλεκτρολογικά

Όλες οι εφαρμογές είναι συμβατές μεταξύ τους, και κάθε μια μπορεί να εγκατασταθεί ξεχωριστά ή σε συνδυασμό με τις άλλες. Το CADprofi αναπτύχθηκε αρχικά σαν εργαλείο δισδιάστατης σχεδίασης και σχέδια μιας κλίμακας. Όμως η διαρκώς ανανεούμενη βιβλιοθήκη αντικειμένων από πολλούς βιομηχανικούς κατασκευαστές διευκολύνει το πέρασμα σε τρεις διαστάσεις. Το λογισμικό είναι εξοπλισμένο με πλούσια γκάμα εντολών και λειτουργιών που υποστηρίζουν τον χρήστη σε κάθε επίπεδο της μελετητικής εργασίας: από την αυτόματη αρίθμηση και το σύτημα ετικετών περιγραφών, μέχρι και την παραγωγή της λίστας υλικών και την εξαγωγή της πληροφορίας σε πολλούς τύπους αρχείων για περαιτέρω μεταβολές ( συμπεριλαμβάνονται τα αρχεία τύπου doc, xls, xml και πολλά άλλα).

Μέγιστη Συμβατότητα

Δεκάδες χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως έχουν επιλέξει το πακέτο CADprofi. Αυτός είναι και ο λόγος, που πάντοτε το λογισμικό CADprofi εξασφαλίζει την πλήρη συμβατότητα με τις εφαρμογές CAD σε κάθε νέα έκδοσή του. Το CADprofi προσαρμόζετε αυτόματα ώστε να είναι κατά το βέλτιστο συμβατό με το σχεδιαστικό πρόγραμμα που το φιλοξενεί και το υποστηρίζει (ZWCAD, AutoCAD και τα λοιπά). Τα σχέδια που δημιουργούνται με το CADprofi είναι πλήρως συμβατά με τους τύπους αρχείων DWG και DXF και μπορούν να ανοιχθούν και να μεταβληθούν μέσα από κάθε εφαρμογή CAD που υποστηρίζει αυτούς του τύπους αρχείων ανεξάρτητα το αν κατέχει ή όχι το CADprofi. Η σουίτα εφαρμογών CADprofi συνεχώς εξελίσσεται. Εκδόσεις με νέες λειτουργίες εμφανίζονται πολλές φορές μέσα στον χρόνο, παρέχοντας στους χρήστες βελτιωμένο περιεχόμενο εντολών και λειτουργιών. Τα updates του λογισμικού παρέχονται στον ιστότοπό μας ώστε ο χρήστης να έχει άμεση πρόσβαση κάθε φορά στην τελευταία έκδοση του προγράμματος.

Γλώσσες

Το περιβάλλον εργασίας βασίζεται σε γραμματοσειρές Unicode και υποστηρίζει 22 γλώσσες μαζί με την Ελληνική.

CADprofi Mechanical (Μηχανολογικά)

CADprofi Mechanical (Μηχανολογικά)

Εφαρμογή Παραμετρικής Σχεδίασης CAD-application για την δισδιάστατη μελέτη μηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων.

H εφαρμογή Mechanical είναι εξοπλισμένη με πλήθος από πρότυπα μεταλλικά μέρη, όπως π.χ. steel fittings, με βάση εγχώριων και διεθνών προτύπων. Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει bolts, screws, washers, nuts, joints, rivets, studs, L-bars, tapered channel bars, και άλλα μέρη που χρησιμοποιούνται στην μελέτη των heat exchangers και λοιπών μηχανισμών. Υπάρχει διαθέσιμος diagram και blueprint editor που εξυπηρετεί στην δημιουργία υδραυλικών εγκαταστάσεων (plumbing) και εγκαταστάσεων αερισμού (pneumatic).

Κύρια Χαρακτηριστικά

 • Standardized parts: bolts, screws, washers, nuts, joints, rivets, studs, openings, rebates, wedges, pivots, pins, bearings, grease nipples, and many more.
 • Many local and international standards.
 • Steel profiles: L-bars, tapered-channel bars, flat bars, box sections, rods, pipes, and more.
 • Casings and end caps, pipes, U-bends, tees, reducers, etc.
 • All parts are available in many views.
 • Procedures for calculating and automatically drawing heat exchangers.
 • Editor for diagrams of pneumatic and plumbing systems.
 • Fast design work using symbols and object in One-Click technology.
 • Automatic numbering wizard.
 • Manager of custom user content (blocks, drawing frames, symbols, etc.).
 • Automatic bill-of-materials generation; the BOM can be printed or exported using many target file formats, including pdf, rft (doc), xls, xml, csv, etc.
 • Automatic generation of visual symbol legends.
 • Library of equipment by leading manufacturers of many industries.
 • Metric and imperial units available.
 • On-line updates.

CADprofi Architectural (Αρχιτεκτονικά)

Σε όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με κάθε μορφής σχεδίαση με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Δηλαδή σε αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, τοπογράφους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, σχεδιαστές κλπ.

CADprofi HVAC & Piping (Θέρμανση / Αερισμός / Ψύξη & Σωληνώσεις)

Εφαρμογή Παραμετρικής Σχεδίασης CAD-application για την μελέτη τεχνικού εξοπλισμού κτιρίων.

Υποστηρίζονται όλοι οι τύποι: Θέρμανση, Αερισμός, Ψύξη, Σωληνώσεις και Κανάλια εγκαταστάσεων. H εφαρμογή HVAC & Piping περιλαμβάνει βιβλιοθήκη αντικειμένων που χρησιμοποιούνται σε κάθε τύπο εγκατάστασης: HVAC (heating, ventilation, air conditioning), piping, ducting, plumbing, gas, medical, fire-safety και refrigeration installations όπως επίσης και κάθε είδους τεχνικές εγκατιαστάσεις με εφαρμογές στις κατασκευές κτιρίων και βιομηχανιών. Λειτουργίες όπως ο σχεδιασμός διατάξεων και διαγραμμάτων, ισομετρικών όψεων, αλλά και κατόψεων και τομών, αρκούν ατον χρήστη για τον σχεδιασμό οποιουδήποτε σύνθετου έργου.

Κύρια Χαρακτηριστικά

 • Designing all types of complex installations (heating, plumbing, water, gas, medical, fire-safety, ventilation, air conditioning, industry automation, etc.)
 • Facilitating the drawing of plans, cross-sections, diagrams and isometric views.
 • Automatic drawing of pipe and ventilation ducts.
 • Automatic joining of ducts and pipes with any selected form parts.
 • Calculating the lengh of wires and the surface of ventilation ducts.
 • Fast design work using symbols and object in One-Click technology.
 • Automatic numbering wizard.
 • Manager of custom user content (blocks, drawing frames, symbols, etc.).
 • Automatic bill-of-materials generation; the BOM can be printed or exported using many target file formats, including pdf, rft (doc), xls, xml, csv, etc.
 • Automatic generation of visual symbol legends.
 • Library of equipment by leading manufacturers of many industries.
 • Metric and imperial units available.
 • On-line updates.

CADprofi Electrical (Ηλεκτρολογικά)

Εφαρμογή Παραμετρικής Σχεδίασης CAD-application για την μελέτη σύνθετων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων φωτισμού, τηλεπικοινωνιών και άλλων.

Με την εφαρμογή Electrical σχεδιάζετε σύνθετες εγκαταστάσεις, όπως ενεργειακές, φωτισμού, χαμηλής τάσης, τηλεπικοινωνιών, ασφαλείας και εγκαταστάσεις κεραιών. Η εφαρμογή περιλαμβάνει μερικές χιλιάδες συμβόλων σύμφωνα με τα τελευταία ηλετρολογικά πρότυπα, όπως επίσης και για την τοποθέτηση διακοπτών φωτισμού, switchgears και άλλων. Σας παρέχει επίσης, εύκολη πρόσβαση στη σχεδίαση καλωδιώσεων και καναλιών καλωδιώσεων. Μερικές από τις ευκολίες που έχει ο χρήστης, είναι η αυτόματη αρίθμηση (addressing) στα electrical circuits και ο blueprint και diagram editor.

Κύρια Χαρακτηριστικά

 • An extensive library of symbols for electrical and industrial automation installations.
 • Automatic drawing of wiring ducts and routes.
 • Electrical components, switches, light fixtures and more.
 • Quick numbering (addressing) of electric circuits.
 • Products and equipment by leading manufacturers (Legrand, Cablofil, Zucchini, and more).
 • Fast design work using symbols and object in One-Click technology.
 • Automatic numbering wizard.
 • Manager of custom user content (blocks, drawing frames, symbols, etc.)
 • Automatic bill-of-materials generation; the BOM can be printed or exported using many target file formats, including pdf, rft (doc), xls, xml, csv, etc.
 • Automatic generation of visual symbol legends. Library of equipment by leading manufacturers of many industries. Metric and imperial units available.
 • On-line updates.
WordPress Lightbox