Επισκόπηση

STRUCTURAL DETAILING AND DRAWING GENERATION

Το CSiDetail αποτελεί ένα αυτόνομο λογισμικό για την αυτόματη παραγωγή και εξαγωγή σχεδίων ξυλοτύπων, όψεων και προμέτρησης ποσοτήτων υλικών από αρχεία του Στατικού Πακέτου ETABS.

Επισκόπηση

Το CSiDetail αποτελεί ένα αυτόνομο λογισμικό για την αυτόματη παραγωγή και εξαγωγή σχεδίων ξυλοτύπων, όψεων και προμέτρησης ποσοτήτων υλικών από αρχεία του Στατικού Πακέτου ETABS.

Product Interactions

Learn more about product interaction

Το CsiDetail δημιουργεί ένα αναλυτικό μοντέλο της κατασκευής, βασισμένο στο μοντέλο από την Ανάλυση και τον Σχεδιασμό που έχει γίνει μέσα από το ETABS. Αυτόματα εξάγονται οι όψεις και τα σχέδια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την προετοιμασία των τελικών ξυλοτύπων, όπως επίσης εξάγονται και σε αρχεία τύπου BIM προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από ανάλογα λογισμικά. Η εξαγωγή σχεδίων αφορά κατασκευές τόσο από οπλισμένο σκυρόδεμα όσο και από χάλυβα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Το CSiDetail σχέδια οπλισμών για πλάκες, δοκούς, υποστυλώματα και τοιχεία, εντάσσοντας σε ομάδες παρόμοιες δοκούς και υποστυλώματα κατά την όλη διαδικασία.

image 

Τα σχέδια ξυλοτύπων παρουσιάζονται στην μορφή πινάκων και αναπτυγμάτων για ένα γκρουπ μελών ή και στην μορφή κάτοψης, όψης, τομής για κάθε μεμονωμένο μέλος.

image 

Η διάταξη των οπλισμών σε όλα τα μέλη της κατασκευής μπορεί να εμφανιστεί σε ένα διαδραστικό τρισδιάστατο μοντέλο. 

ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

Η διαμόρφωση των οπλισμών βασίζεται σε μία εκτεταμένη γκάμα επιλογών και κανόνων που καθορίζουν το μέγεθος των ράβδων, τις αποστάσεις και τα μήκη αγκυρώσεων.

image 

 

Οι κανόνες για την διαμόρφωση των λεπτομερειών μπορεί να βασίζονται στις επιλογές του χρήστη ή και στις διατάξεις διάφορων Κανονισμών Σχεδιασμού.  Αυτό προσφέρει στον χρήστη πλήρη ευελιξία και δυνατότητα ελέγχου στην όλη διαδικασία.

image

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το CSiDetail έχει εκτεταμένες δυνατότητες για επεξεργασία οπλισμών. Ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί και να τροποποιήσει τα παραγόμενα σχέδια όψεων ανάλογα με τις ανάγκες του.

image 

Τα σχέδια μπορούν να εξαχθούν αυτόματα βάσει επιλεγμένων ορόφων ή και συνδυάζοντας επιλεγμένες όψεις, σε μορφή DXF αρχείων ή και να τυπωθούν απευθείας από το πρόγραμμα.