Επιλογή Σελίδας

ACE ERP

Η διεθνώς καταξιωμένη, πλατφόρμα σύγχρονου και ευέλικτου μηχανογραφικού συστήματος ACE ERP, που παρέχει πλήρη κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών κάθε εταιρείας.

Παρουσιάσεις - Εκπαιδεύσεις

Επιθυμείτε εκπαίδευση ή/και παρουσίαση για τα προγράμματα ERP, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες?
Κρατήσεις Θέσεων

ACE ERP

Το ACE ERP είναι το κατ’ εξοχήν κοστοκεντρικό λογισμικό, που παρέχει, προς τα αρμόδια στελέχη της επιχείρησης, πέρα από την δυνατότητα συνολικής οικονομικής διαχείρισης των έργων και την δυνατότητα άμεσης και πλήρους πληροφόρησης, σε κάθε στάδιο αυτών, για την διαμόρφωση της εξέλιξης του κόστους για καθένα από αυτά.

ACE ERP PM

Το ACE ERP PM (Project Management) είναι η εξειδικευμένη εφαρμογή για τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες, η οποία δίνει μια ολοκληρωμένη λύση στο κύκλωμα οργάνωσης και διαχείρισης των έργων, συνδέοντας αποτελεσματικά τις κοστολογικές, κατασκευαστικές και οικονομικές δραστηριότητες.

ACE ERP eCM

Το ACE ERP eCM (e-Construction Management) είναι η εξειδικευμένη εφαρμογή για τεχνικές, κατασκευαστικές εταιρείες, μελετητές και τεχνικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, η οποία δίνει μια ολοκληρωμένη λύση στο κύκλωμα οργάνωσης και διαχείρισης των δημοσίων έργων.

ACE-Hellas S.A.

Integrated Solutions