Επιλογή Σελίδας

Κατεβάστε Δωρεάν Εκδόσεις

Καινοτόμα, επαναστατικά, απόλυτα ολοκληρωμένα πακέτα λογισμικού

Επιλέξτε κάποιο από τα παρακάτω πλήρως λειτουργικά προγράμματα...

 

SCADA Pro

Download

Το SCADA Pro Analysis αποτελεί τη βασική σουίτα εισαγωγής και ανάλυσης κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικών, ξύλινων και κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς, τους Ευρωκώδικες και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα της Ελλάδας και των περισσοτέρων χωρών της Ευρώπης.

Ecoline

Download

Το Ecoline είναι μία ολοκληρωμένη εφαρμογή για την μελέτη ενεργειακής απόδοσης και επιθεώρησης υφισταμένων και νέων κτιρίων, σύμφωνα με τον κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Έχει εγκριθεί ως υπολογιστικό εργαλείο για τη διενέργεια των υπολογισμών ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής κατάταξης των κτιρίων από την ειδική υπηρεσία επιθεωρητών ενέργειας.

GstarCAD Architecture

Download

It is built-in architectural custom objects for creating agile construction drawings through comprehensive designing and library tools including 3D visualization.

GstarCAD professional

Download

Το GstarCAD είναι ένα γρήγορο, αξιόπιστο και 100% DWG συμβατό σχεδιαστικό (CAD) πρόγραμμα. Το GstarCAD περιλαμβάνει πανίσχυρα εργαλεία σχεδίασης σε 2 και 3 διαστάσεις, πλατφόρμα προγραμματισμού, εύκολο στην εκμάθηση περιβάλλον εργασίας και όλα αυτά σε ένα εξαιρετικά οικονομικό πακέτο αγοράς.

ARCHLine.XP

Download

Αποκτήστε την σύγχρονη λειτουργικότητα του ARCHline.XP, ενώ προσθέτετε το συγκριτικό πλεονέκτημα που προσφέρει η αυτόματη ενημέρωση των σχεδίων του κτιρίου. Προετοιμάζετε σχεδιαστικές προτάσεις και ολοκληρωμένα κατασκευαστικά σχέδια με το ARCHline.XP. Επιταχύνετε την λήψη αποφάσεων στην φάση σχεδίασης και με το ίδιο προϊόν χειρίζεστε κατασκευαστικές λεπτομέρειες.

RaVe

Download

Το RaVe είναι μία αυτόνομη εφαρμογή μετατροπής και διόρθωσης σαρωμένων αρχείων εικόνας (Raster) σε διανυσματικά αρχεία (Vector). Το όφελος από τη χρήση της εφαρμογής από το σύνολο των ειδικοτήτων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των κατασκευών, όπως αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, τοπογράφοι, κατασκευαστές, εργολάβοι δημοσίων και ιδιωτικών έργων, σχεδιαστές κλπ. είναι πολύ μεγάλο, καθώς πλέον εύκολα και γρήγορα μπορούν να βελτιώσουν υπάρχοντα σχέδια ή ακόμη και να επεξεργαστούν σχέδια τα οποία βρίσκονται μόνο σε έντυπη μορφή.

GstarCAD Mechanical

Download

Το GstarCAD Mechanical είναι ένα γρήγορο, αξιόπιστο και 100% DWG συμβατό σχεδιαστικό (CAD) πρόγραμμα με απόλυτη εξειδίκευση στο μηχανολογικό σχέδιο. Η προχωρημένη τεχνολογία στην οποία βασίζεται το GstarCAD επιτρέπει στον χρήστη να δουλεύει γρηγορότερα και πιο αποδοτικά αφού το GstarCAD έχει γίνει 3-5 φορές πιο γρήγορο και χρησιμοποιεί σχεδόν την μισή ποσότητα μνήμης.

SierraSoft Roads

Download

We reflected and designed over and over as to give excellent: working environment, CAD, alignment design, input of longitudinal profiles and cross-sections, design of the road intersections. We neither gave up nor were satisfied until we found the best solution. The future of road and highway design starts from SierraSoft Roads.

DWG FastView

Download

  • Windows, Mobile & Web applications to view, share and print CAD files
  • Free web-based CAD viewer
  • Free to upload and share your drawings Support native .dwg/.dxf since R14 to 2015
  • Get much faster viewing and measuring tools
  • Easily switch between model space and layouts
  • Better drawing visibility by turning on/off layers
  • Upload fonts to cloud ensures text display correctly anywhere
  • Save your .dwg file to other versions
  • Export your .dwg file to PDF, JPEG, PNG, and BMP formats
  • Enjoy the latest version anytime

ACE-Hellas S.A.

Integrated Solutions