Επιλογή Σελίδας

Η Εταιρεία - Εύρεση εργασίας

Δραστηριοποιούμαστε σε καινοτόμες και πρωτοποριακές λύσεις στον τομέα της πληροφορικής
και ειδικότερα στην παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας.

Η ΑCE-Hellas αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο που παίζει στην ανάπτυξη μιας εταιρίας, το ανθρώπινο δυναμικό της. Έτσι, μέσα από ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, που ενθαρρύνει την ομαδικότητα, διαμορφώνει κλίμα συνεργασίας και συμβάλλει στην επίτευξη των εταιρικών στόχων, προσφέρει διαρκή επιμόρφωση αλλά και προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης σε όλους τους συνεργάτες της.H εταιρεία αναζητά συνεχώς νέους συνεργάτες σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της, που να διαθέτουν ικανότητες, δυναμισμό, όρεξη για δουλειά και φιλοδοξίες για επαγγελματική εξέλιξη σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Η ACE-Hellas παρέχει ανταγωνιστικές αμοιβές ανάλογα με τα προσόντα, ευρύ πακέτο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων της, εντός και εκτός Ελλάδας.

 • Internet Software Developers
 • Senior software engineer
 • Software Developers
 • Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
 • Γραμματείς
 • Μηχανικοί Δικτύων
 • Μηχανικοί Υποστήριξης Λογισμικού
 • Πολιτικοί Μηχανικοί
 • Πωλητές
 • Τεχνικό Επισκευών Κινητών Τηλεφώνων
 • Τεχνικοί Η/Υ
 • Τεχνολόγο μηχανικό
 • Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Υπεύθυνοι Αποθήκης
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας
* Απαραίτητα Πεδία

Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 10mb.

Περί προσωπικών δεδομένων: Τα βιογραφικά σημειώματα που λαμβάνονται από την ACE-Hellas καταχωρούνται εμπιστευτικά προς επεξεργασία από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, στο αρχείο της εταιρίας. Τα προσωπικά δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και για οποιαδήποτε λόγο. Αν για οποιοδήποτε λόγο, δεν επιθυμείτε να διατηρηθεί το βιογραφικό σας σημείωμα στο αρχείο μας για μελλοντική επανεξέταση, παρακαλούμε ενημερώστε μας μέσω e-mail στη διεύθυνση: [email protected]

ACE-Hellas S.A.

Integrated Solutions