Επισκόπηση

DESIGN OF REINFORCED CONCRETE COLUMNS

Ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού για την ανάλυση και το σχεδιασμό υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυροδέμα όπως και σύνθετων υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα-χάλυβα

Επισκόπηση

Το CSiCol ™ είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού για την ανάλυση και το σχεδιασμό υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυροδέμα όπως και σύνθετων υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα-χάλυβα. Ο Οδηγός γρήγορης σχεδίασης του CSiCol παρέχει πρόσβαση σε όλες τις φόρμες που απαιτούνται κατά τη διαδικασία σχεδιασμού, καθιστώντας το πρόγραμμα απλό, οργανωμένο και αποτελεσματικό. Ο σχεδιασμός μπορεί να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τους κύριους διεθνείς κωδικούς. Η ανάλυση και ο σχεδιασμός είναι διαδραστικοί.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Εισαγωγή υποστυλωμάτων από το ETABS με τις ιδιότητες υλικού, τις διατομές, τις φορτίσεις και την συνδεσμολογία τους.

Import from ETABS 

Σχεδιασμός υποστυλωμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις διεθνών Κανονισμών Σχεδιασμού:

 • ACI 318-19
 • ACI 318-14
 • ACI 318-11
 • ACI 530-11
 • AS 3600-18
 • BS 8110-97
 • Chinese 2010
 • CSA A23.3-04
 • Eurocode 2-2004
 • Hong Kong CP:2013
 • IS 456:2000
 • KBC 2016
 • Mexican RCDF:2017
 • NZS 3101:2006
 • Singapore CP 65-99
 • TS 500:2000

Column

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

Ξεκινήστε από οποιοδήποτε από τα προκαθορισμένα παραμετρικά σχήματα, καθώς είναι ενσωματωμένη βιβλιοθήκη με συμπαγή, κοίλα και καμπύλα σχήματα. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία τυπικών χαλύβδινων διατομών. Σχεδιάστε τα δικά σας σχήματα ή δημιουργήστε νέα σχήματα με λειτουργίες συγχώνευσης και αφαίρεσης.

Cross Sections 

Εισάγετε διατομές από αρχεία κειμένου (.txt) και διανυσματικά αρχεία (.dxf)

Import from DXF File

ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Εξάγετε πολλαπλά διαγράμματα αξονικού φορτίου-ροπής (PM) ή και ροπής-ροπής (MM) στο ίδιο γράφημα με μεταβλητές τιμές προκειμένου για την Θλιπτική Αντοχή Σκυροδέματος fc’), την Εφελκυστική Αντοχή Χάλυβα (fy) και για τα μεγέθη των ράβδων οπλισμού.

 

P-M Curves 

Δημιουργήστε ένα τεύχος αποτελεσμάτων που περιέχει λεπτομέρειες όπως τα στοιχεία της διατομής και οι ιδιότητες υλικών, η διάταξη οπλισμών και τον κρίσιμο συνδυασμό φόρτισης για κάθε υποστύλωμα της μελέτης.