Select Page

Περιγραφή

Το SierraSoft Topko είναι πλήρως εξελληνισμένο λογισμικό, που περιλαμβάνει εξειδικευμένα εργαλεία για τοπογραφικές εργασίες και για δημιουργία ψηφιακών μοντέλων εδάφους. Παρέχει λύσεις σε περίπλοκους τοπογραφικούς υπολογισμούς έως και την τελική απόδοση.

Το Topko είναι το πρόγραμμα τοπογραφίας που μπορεί και δίνει λύσεις σε όλα τα προβλήματα του μελετητή. Αντιμετωπίζει απλά τοπογραφικά έργα ή πολυσύνθετες μελέτες με την ίδια ευκολία και ευχρηστία. Με το Topko ο χρήστης μπορεί να είναι σίγουρος για τα αποτελέσματα της μελέτης του.

Οφέλη

Με το Topko o χρήστης επιταχύνει την κάθε εργασία του, αφού μπορεί απευθείας από το γεωδαιτικό σταθμό να κατεβάσει τις μετρήσεις του ή, και αντιστρόφως, να τις ανεβάσει για κάποια χάραξη.

Χάρη στο ελληνοποιημένο περιβάλλον εργασίας με τα pull-down menus και τις μπάρες εργασιών, ο χρήστης εκμεταλλεύεται άμεσα το αυτόνομο και γνώριμο σχεδιαστικό περιβάλλον. Η συνεργασία με τις υπόλοιπες εφαρμογές της SierraSoft γίνεται πάντα στο ίδιο περιβάλλον εργασίας.

Μέσα από το ειδικό περιβάλλον Διαχείρισης τοπογραφικών δεδομένων ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ελέγξει άμεσα το σύνολο των παρατηρήσεων του, να τις αλλάξει ή και να προσθέσει νέες, χωρίς να απαιτείται να ξαναβγεί στο ύπαιθρο.

Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν απλό σχεδιαστικό πακέτο για την τελειοποίηση των σχεδίων μας με hatches, linetypes, ειδικά σύμβολα κλπ. Οι δυνατότητες μοντελοποίησης, δημιουργίας σύνθετων κατασκευών, οι υπολογισμοί χωματισμών και οι αναφορές αυτών, γίνονται πανεύκολα, έχοντας πάντα επισκόπηση της συνολικής μελέτης.

Που Απευθύνεται

Το Topko απευθύνεται σε τοπογράφους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και τεχνικές εταιρίες που ασχολούνται με αποτυπώσεις, διαχείριση μοντέλων εδάφους, σύνθετες εγγειοβελτιωτικές κατασκευές.

Τεχνικές Προδιαγραφές

 • Intel® Pentium® III processor 1 GHz or more
 • Microsoft® Windows 7, Vista, XP
 • 1 GB of RAM (Minimun)
 • 2 GB hard disk space (Minimum)
 • 1280×1024 VGA display or more with 16 Millions of colors
 • DVD-ROM (for the installation)

Success Stories

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΙ Μεσολογγίου

 

 • Δημόσιοι οργανισμοί:
  • ΔΕΥΑ Κατερίνης
  • ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης
  • Δήμος Καρπενησίου
  • Δήμος Πρέβεζας
  • Δήμος Κορθίου
  • Δήμος Αιγάλεω
  • Δήμος Αντιρρίου
  • Δήμος Σκύδρας
  • Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ξάνθης
  • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιθάκης-Κεφαλονιάς

 

 • Εταιρείες:
  • DKND ENGINEERS OE
  • ΑΚΤΕΡ ΑΤΕ
  • ΣΤΡΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
  • ΡΟΥΤΣΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΑΕ
  • ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ
  • ΤΕΧΝΗ ΑΕ
  • ΙΣΤΟΣ ΟΕ
  • ΗΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
  • ΣΗΜΑ ΑΤΕΜΕ
  • ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΩΤΗΡΩΣ ΑΕ
  • ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ
  • ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ ΑΕ
  • ΔΕΛΤΑ PROJECT ΑΕ
  • ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕ
  • ΕΠΕΜ ΑΕ

 

 • Ιδιώτες:
  • ΚΑΤΡΑΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
  • ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  • ΖΙΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  • ΠΡΟΪΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  • ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
  • ΣΟΛΩΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  • Ι.Δ ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ
  • ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΒΙΤΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  • ΚΟΥΒΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  

TOPKO BASIC (TN)

Περιλαμβάνει

TOPKO T

Αυτόνομο σχεδιαστικό περιβάλλον

Τοπογραφικοί υπολογισμοί

Κτηματογράφηση

TOPKO N

Συνορθώσεις οριζοντίων και κατακόρυφων δικτύων

TOPKO STANDARD (TNM)

Περιλαμβάνει

TOPKO T

Αυτόνομο σχεδιαστικό περιβάλλον

Τοπογραφικοί υπολογισμοί

Κτηματογράφηση

TOPKO N

Συνορθώσεις οριζοντίων και κατακόρυφων δικτύων

TOPKO M

Ψηφιακά μοντέλα εδάφους

Ογκομετρήσεις

Ισουψείς Τομές

TOPKO PREMIUM (TNMI)

Περιλαμβάνει

TOPKO T

Αυτόνομο σχεδιαστικό περιβάλλον

Τοπογραφικοί υπολογισμοί

Κτηματογράφηση

TOPKO N

Συνορθώσεις οριζοντίων και κατακόρυφων δικτύων

TOPKO M

Ψηφιακά μοντέλα εδάφους

Ογκομετρήσεις

Ισουψείς Τομές

TOPKO I

Διαμορφώσεις πρανών

Χωματουργικά

RASTA

Επεξεργασία σαρωμένων σχεδίων και εικόνων

Γεωμετρική διόρθωση –γεωαναφορά

Topko T : Κτηματολογική και ψηφιακή τοπογραφία

Χαρακτηριστικά

 Εισαγωγή δεδομένων

Χάρη στην ευελιξία του προγράμματος, υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων με διάφορους τρόπους: από πληκτρολόγιο, από ψηφιοποιητή, από αρχείο ASCII, από αρχείο DXF, DWG και γραφικά.

Kαταγραφικά δεδομένων πεδίου

Το πρόγραμμα επιτρέπει την ανάκτηση μετρήσεων από τα πιο διαδεδομένα καταγραφικά πεδίου. Επίσης, διατίθεται λειτουργία αποθήκευσης του καρνέ υπαίθρου και των συντεταγμένων των σημείων που έχουν υπολογιστεί, σε αρχείο καταγραφικού.

Σχεδιαστικές λειτουργίες

Το Topko προσθέτει στο περιβάλλον CAD τις ακόλουθες τοπογραφικές οντότητες: τοπογραφικό σημείο, τριγωνομετρικό σημείο, όδευση, γήπεδο,τρίγωνα, όρια, ισοϋψείς καμπύλες, τμήματα ψηφιακού μοντέλου εδάφους, τομές, πρανή.

Τοπογραφικοί υπολογισμοί

Εκτέλεση βασικών τοπογραφικών υπολογισμών:

• Τομή 2 διευθύνσεων (2D, 3D)

• Οπισθοτομία από 3 ή 2 σημεία

• Επίλυση προβλημάτων τριγώνων

• Ταξινόμηση ταχυμετρικών σκοπεύσεων

• Παραγωγή σκοπεύσεων από συντεταγμένες

Γεωδαιτικοί υπολογισμοί

Επίλυση οδεύσεων, διαχείριση πολλαπλών σκοπεύσεων, διόρθωση μετρήσεων υπαίθρου (σφαιρικότητα γης, διάθλαση). Υπολογισμός και συνόρθωση των οδεύσεων με μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. Επεξεργασία ταχυμετρικών σημείων. Τα αποτελέσματα της αποτύπωσης εμφανίζονται σε δενδροειδή δομή που είναι εύχρηστη και επιτρέπει τον έλεγχο των αποτελεσμάτων. Όλα τα αποτελέσματα εκτυπώνονται σε καθορισμένες φόρμες, επεξεργάσιμες από τον χρήστη.

Διανομή γεωτεμαχίων

Με αυτόματο υπολογισμό της γραμμής διανομής, το πρόγραμμα επιτρέπει τον καθορισμό των εμβαδών στα οποία θα διανεμηθεί το γήπεδο. Η γραμμή διανομής μπορεί να σχεδιαστεί με τους παρακάτω τρόπους: διερχόμενη από ένα σημείο, από δύο σημεία, παράλληλη ή κατακόρυφη προς δύο σημεία (σε μια πλευρά ή προς οποιαδήποτε διεύθυνση). Αν ζητηθεί, το πρόγραμμα εισάγει σημεία για τη σχεδίαση της γραμμής διανομής.

Κατασκευή σημείου

Οι εντολές κατασκευής σημείου επιτρέπουν τη γρήγορη και ακριβή δημιουργία νέων τοπογραφικών σημείων από αλληλοτομίες (εμπροσθοτομίες, οπισθοτομίες κ.ά.), αποστάσεις και αποκλίσεις, προβολές κ.λ.π., επιταχύνοντας τις λειτουργίες σχεδίασης και εισαγωγής δεδομένων.

Κωδικοί τοπογραφίας

Με την χρήση κωδικών στο ύπαιθρο, είναι δυνατή η αυτόματη σχεδίαση απλών γραμμών ή γραμμών αλλαγής κλίσης του ψηφιακού μοντέλου εδάφους, για την τελική παραγωγή του σχεδίου.

Μετατροπή συντεταγμένων

Υποστηρίζεται μετατροπή συντεταγμένων από το προβολικό σύστημα Hatt στο ΕΓΣΑ ’87. Η μετατροπή μπορεί να γίνει σε ένα σημείο ή στο σύνολο των σημείων του έργου.

Topko Ν : Συνόρθωση δικτύων

Χαρακτηριστικά

Συμπληρωματική εφαρμογή του Topko T, που ολοκληρώνει τη συνόρθωση οριζοντίων και κατακόρυφων δικτύων, με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.

Το πρόγραμμα διαθέτει εύχρηστο περιβάλλον εισαγωγής δεδομένων και προσφέρει λεπτομερή αναφορά των αποτελεσμάτων.

Τόσο σε περιπτώσεις αποτυπώσεων με απλές οδεύσεις όσο και σε περιπτώσεις σύνθετων δικτύων οδεύσεων, το Topko N μπορεί να προσαρμόσει όλα τα δεδομένα της αποτύπωσης και να προσφέρει αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας. Μετά το πέρας του υπολογισμού, εμφανίζεται γραφικά η μορφή του δικτύου με τις ελλείψεις σφάλματος στα σημεία, ώστε να εντοπίζονται γρήγορα και εύκολα τα πιθανά λάθη. Μια τέτοια εφαρμογή, σε ένα τοπογραφικό πρόγραμμα όπως το Topko, προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση, που επιτρέπει την εργασία σε ενιαίο περιβάλλον, αποφεύγοντας τη μεταφορά δεδομένων από μια εφαρμογή σε άλλη.

Συνόρθωση οριζοντίων δικτύων

Όλα τα απαραίτητα δεδομένα μπορούν να εισαχθούν σε ξεχωριστούς πίνακες, ανάλογα με το είδος των μετρήσεων. Ο αλγόριθμος μπορεί να αναλύσει τα παρακάτω είδη μετρήσεων ταυτόχρονα:

 1. Διευθύνσεις
 2. Γωνίες
 3. Αζιμούθια
 4. Αποστάσεις

Για κάθε μέτρηση μπορεί να οριστεί η τυπική απόκλιση, που θα χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό των βαρών. Για κάθε σημείο μπορεί να οριστεί αν θα διορθωθούν και οι δύο συντεταγμένες (τετμημένη και τεταγμένη) ή μόνο η μία από αυτές.

Κάθε μέτρηση μπορεί να αποκλειστεί προσωρινά από τον υπολογισμό, χωρίς να ακυρωθεί από τον πίνακα. Οι πίνακες μετρήσεων μπορούν να δημιουργηθούν αυτόματα από το καρνέ υπαίθρου, χωρίς να χρειάζεται να εισάγονται τα δεδομένα δεύτερη φορά.

Συνόρθωση κατακρύφων δικτύων

Σε συγκεκριμένο πίνακα ορίζονται η απόσταση και η υψομετρική διαφορά μεταξύ των στάσεων. Και σε αυτή την περίπτωση τα δεδομένα μπορούν να προέλθουν απευθείας από το καρνέ υπαίθρου.

Υπολογισμός και αποτελέσματα

Η εφαρμογή διαθέτει δυνατό υπολογιστικό μέρος και προσφέρει ακριβή αποτελέσματα, με λεπτομερείς πληροφορίες. Για κάθε σημείο υπολογίζονται οι διορθωμένες συντεταγμένες και η έλλειψη σφάλματος. Για κάθε μέτρηση υπολογίζονται η τυπική απόκλιση, η διόρθωση που εφαρμόζεται και η έλλειψη σφάλματος. Τα αποτελέσματα μπορούν να εκτυπωθούν ή να εξαχθούν σε άλλους τύπους δεδομένων.

Topko Μ : Τρισδιάστατα μοντέλα εδάφους

Χαρακτηριστικά

Μοντέλο εδάφους

Η παραγωγή ενός ψηφιακού μοντέλου εδάφους μέσω τριγώνων μπορεί να επιτευχθεί χειροκίνητα, δηλώνοντας τα τρίγωνα ένα προς ένα, ημι-αυτόματα ή αυτόματα, ορίζοντας περιλαμβανόμενες και αποκλειόμενες περιοχές, γραμμές αλλαγής κλίσης (τοίχους, πρανή, κ.λ.π.). Επίσης είναι δυνατή η δημιουργία κανονικού δικτύου τετραγώνων και τριγώνων, έχοντας ως βάση ένα μη κανονικό δίκτυο τριγώνων (Τ.Ι.Ν.).

Ισοϋψείς καμπύλες

Σε ένα ψηφιακό μοντέλο το Topko δημιουργεί ισοϋψείς καμπύλες με επιλεγμένη ισοδιάσταση. Οι ισοϋψείς καμπύλες μπορούν να σχεδιαστούν με δύο τρόπους: ευθείες και B-spline. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει τον συντελεστή καμπυλότητας και τον τρόπο σχεδίασης. Κατά τη δημιουργία Bspline, ο χρήστης μπορεί να ορίσει την ένταση που θα εφαρμοστεί στις κορυφές των καμπυλών: όσο μεγαλύτερη η ένταση, τόσο κοντύτερα θα είναι οι ισοϋψείς καμπύλες στα σημεία που τις αποτελούν. Έπειτα, είναι δυνατόν να επέμβει ο χρήστης σε κάθε καμπύλη χωριστά και να μεταβάλλει την ένταση σε κάποια κορυφή, ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις επικάλυψης καμπυλών. Οι κύριες καμπύλες σχεδιάζονται με διαφορετικό πάχος και με αναγραφή του υψομέτρου.

Ογκομετρήσεις

Είναι δυνατός ο υπολογισμός του όγκου ενός ψηφιακού μοντέλου εδάφους ως προς ένα επίπεδο αναφοράς (οριζόντιο, κεκλιμένο), καθώς επίσης και μεταξύ δυο ψηφιακών μοντέλων, για εκτίμηση χωματισμών εκσκαφής/επίχωσης.

Οποιαδήποτε μέθοδος ογκομέτρησης μπορεί να εφαρμοστεί σε ολόκληρο το ψηφιακό μοντέλο ή σε μέρη αυτού. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών φαίνονται αναλυτικά στην οθόνη, ενώ μπορούν και να εκτυπωθούν με τη μορφή αναφορών. Τομές Αυτόματη εξαγωγή τοπογραφικών τομών είτε κατά μήκος διεύθυνσης είτε κατά μήκος πολυγωνικής. Εξαγωγή υψομέτρων σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στην απόδοση: τρίγωνα, ισοϋψείς καμπύλες, γραμμές αλλαγής κλίσης, τοπογραφικά σημεία. Η διαστασιολόγηση των τομών γίνεται αυτόματα, με δυνατότητα επέμβασης από τον χρήστη, περιλαμβάνοντας μερικές αποστάσεις, αποστάσεις από αρχή, υψόμετρα, υψομετρικές διαφορές, κλίσεις, ονόματα και συντεταγμένες κορυφών.

Τα στοιχεία των τομών μπορούν να εισαχθούν χειροκίνητα στο γραφικό παράθυρο ή με εισαγωγή απόστασης και υψομέτρου σε κάθε σημείο στον αντίστοιχο πίνακα.

Η διαχείριση στο γραφικό παράθυρο επιτρέπει την επεξεργασία των τομών με ταυτόχρονη εμφάνιση των αποτελεσμάτων στην οθόνη.

Δημιουργία χαρτών

Με το Topko M ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει χάρτες μορφής raster με γεωαναφορά, ορίζοντας χρώματα, τίτλους και υπομνήματα. Η πληροφορία του χάρτη μπορεί να αφορά υψόμετρα, προσανατολισμούς, κλίσεις, εκσκαφές και επιχώσεις.

Επίσης, είναι δυνατή η αποθήκευση των χαρτών στα πιο διαδεδομένα format γραφικών.

Topko Ι : Σχεδίαση σε περιβάλλον 3D

Χαρακτηριστικά

Με το Topko I (Incas) η παραδοσιακή μέθοδος σχεδιασμού μέσω διατομών έχει ξεπεραστεί, αφού πλέον είναι δυνατή η εργασία μέσα σε τρισδιάστατο περιβάλλον, δημιουργώντας πρανή, γήπεδα, δρόμους κ.ά. με απλά και αποτελεσματικά εργαλεία.

Επιπλέον, είναι δυνατή η παραγωγή πολλαπλών μοντέλων (πρανή, τομές εδάφους), γρήγορα και με ακρίβεια. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η διαχείριση διαφορετικών μοντέλων του ίδιου έργου όπως, κύριο μοντέλο έργου, μοντέλο εδάφους, προσβάσεις οδών κτλ.

Χρησιμοποιώντας τις εντολές του Topko M, είναι δυνατόν να παραχθούν τομές και να υπολογιστούν οι όγκοι των χωματισμών, με εξαιρετική αξιοπιστία, χάρη στην ακρίβεια των μοντέλων που έχουν παραχθεί από το Incas.

Ορισμός υψομέτρου σε πολυγωνικές γραμμές

Το Incas προσφέρει τη δυνατότητα καθορισμού υψομέτρου σε δισδιάστατες πολυγωνικές γραμμές, ορίζοντας απόλυτο υψόμετρο στις κορυφές της πολυγωνικής ή κλίσεις.

Δημιουργία πρανών και βαθμίδων

Με δεδομένα τρισδιάστατες πολυγωνικές γραμμές είναι δυνατόν να κατασκευαστούν αυτόματα, πρανή και βαθμίδες, με χρήση διαφορετικών μεθόδων, ανάλογα με το είδος των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο σχέδιο. Τα δεδομένα που μπορούν να εισαχθούν είναι: το τελικό υψόμετρο του πρανούς και η κλίση, το ύψος του πρανούς και η κλίση, το πλάτος και η κλίση, το πλάτος και το ύψος του πρανούς.

Δημιουργία πρανών στο υπάρχον μοντέλο

Χρησιμοποιώντας μια αρχική πολυγωνική γραμμή είναι δυνατόν να επιτευχθεί αυτόματα η σύνδεση του πρανούς με το μοντέλο, που αναπαριστά την υπάρχουσα κατάσταση. Επίσης, είναι δυνατόν να οριστούν τα όρια ανοχής κλίσεων των πρανών των χωματουργικών (ορύγματα, επιχώματα) και των τμημάτων της πολυγωνικής γραμμής.

Συνένωση μοντέλων

Με τη συνένωση του μοντέλου εδάφους με το μοντέλο του τελικού έργου προκύπτει μια εικόνα της τελικής κατάστασης στην περιοχή του έργου.

Επιπλέον λειτουργίες

 • Εξαγωγή μαθηματικών μοντέλων σύμφωνα με το είδος των υπολογισμών που έχουν πραγματοποιηθεί.
  • Παραγωγή γεωδαιτικών σημείων από διατομές.
  • Δημιουργία δικτύου τριγώνων (T.I.N.), χρησιμοποιώντας τις κορυφές των πολυγωνικών γραμμών.
  • Διαγραφή σημείων και τριγώνων αυτόματα, οριζόμενα από κλειστή πολυγωνική γραμμή.
  • Δημιουργία διατομών σε μαθηματικά μοντέλα.

RASTA

Rasta και CAD Το Rasta περιλαμβάνει ένα επαγγελματικό CAD περιβάλλον εξολοκλήρου αναπτυγμένο από την SierraSoft. Δεν είναι, λοιπόν, ένα πρόγραμμα μόνο για προβολή εικόνων, αλλά παρέχει όλα τα εργαλεία ενός επαγγελματικού CAD. Έτσι, είναι λοιπόν δυνατόν να συνδυαστούν raster εικόνες με διανυσματικά στοιχεία (γραμμές, τόξα, κύκλοι) και να δημιουργηθεί ένα υβριδικό σχέδιο (raster-vector). To CAD που διατίθεται με το Rasta είναι εφοδιασμένο με ένα λειτουργικό interface για την εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων σε μορφή DXF, που εξασφαλίζει την επικοινωνία με το AutoCAD και άλλα συμβατά συστήματα CAD.

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων raster  Το Rasta διαχειρίζεται ένα μεγάλο αριθμό τύπων αρχείων, τόσο για ανάγνωση όσο και για εγγραφή από κάθε είδους πηγή: σαρωτές (μέσω οδηγών Τwain για Windows 95/98/ΝΤ/2000), ψηφιακές κάμερες, μαυρόασπρες και έγχρωμες αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες. Μερικά από τα διαθέσιμα είδη αρχείων είναι: TIFF, GIF, BMP, JPEG, TARGA, Photo CD, PCX.

Η φορτωμένη εικόνα μπορεί να καταχωρηθεί με διαφορετικό format από το αρχικό. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα συμπίεσης του αρχείου για καλύτερη διαχείριση του χώρου στον δίσκο.

Ψηφιοποίηση στην οθόνη  Οι φορτωμένες εικόνες μπορούν πάντα να χρησιμοποιηθούν με όλα τα εργαλεία γραφικών CAD. Η ψηφιοποίηση στην οθόνη εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακρίβεια, γιατί με διαδοχικά zoom στην εικόνα αποδίδονται καλύτερα οι λεπτομέρειες.

Γεωαναφορά  Το Rasta μπορεί να διαβάζει και να αποθηκεύει raster με γεωαναφορά. Η διαδικασία δημιουργίας γεωαναφοράς σημαίνει τη διόρθωση της εικόνας, λόγω μετατόπισης και παραμόρφωσης, με σκοπό την επανασύστασή της στις πραγματικές συντεταγμένες.

Η γεωμετρική διόρθωση της εικόνας επιτυγχάνεται με την επισήμανση στην εικόνα σημείων με γνωστές συντεταγμένες, έτσι ώστε να γίνει εφικτή η διαδικασία βαθμονόμησής της. Επιπλέον, μπορούν να εισαχθούν σημεία ελέγχου από αρχεία ASCII, dxf ή από το πληκτρολόγιο. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί το Rasta για να διορθώσει γεωμετρικά την εικόνα είναι οι εξής:

 • κέντρου βάρους
 • αφινικός μετασχηματισμός
 • ομογραφικός μετασχηματισμός (για επεξεργασία εικόνων με επίπεδες επιφάνειες πχ. Όψεις νεοκλασικών κτιρίων)

Η διορθωμένη εικόνα με γεωαναφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ψηφιοποίηση ή για ενημέρωση νέων γεωγραφικών δεδομένων.

Διόρθωση εικόνας  Τα εργαλεία του Rasta επιτρέπουν τόσο την γεωμετρική (μορφή) όσο και τη ραδιομετρική (φωτεινότητα, χρώμα κτλ) επεξεργασία της εικόνας. Λειτουργίες, όπως η διαγραφή ή η αντιγραφή στοιχείων της εικόνας (πολύγωνα, ελλείψεις), γίνονται εύκολα ορίζοντας μια κλειστή πολυγωνική γραμμή. Υπάρχουν διαφορετικές λειτουργίες για την επεξεργασία της εικόνας, ανάμεσα στις οποίες είναι και οι ακόλουθες: αλλαγή ανάλυσης, αναστροφή χρωμάτων, αλλαγή αριθμού χρωμάτων κτλ.

Μωσαϊκό Η διαδικασία γεωμετρικής διόρθωσης και εισαγωγή γεωαναφοράς μπορεί να επαναληφθεί για μια σειρά από εικόνες της ίδιας περιοχής κάλυψης. Στη συνέχεια μπορεί να γίνει ένωση των εικόνων αυτών και δημιουργία μιας ενιαίας, χωρίς ραφές.

Δημιουργία αρχείων παρουσίασης  Το Rasta μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία αρχείων με εξαιρετικά οπτικά εφέ, συνδυάζοντας εικόνες και κείμενο.

Διανυσματοποίηση  Οι φορτωμένες εικόνες στο Rasta μπορούν να διανυσματοποιηθούν αυτόματα, χάρη στον αλγόριθμο της SierraSoft. Η αυτόματη δημιουργία διανυσμάτων είναι παραμετρική διαδικασία, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εικόνες διαφόρων ειδών και μεγεθών.

Διαχείριση αρχείων εικόνας  TIFF, BMP, PCX, Photo CD (PCD), FlashPix (FPX), JPEG, JFIF, WMF, PHOTO SHOP 3.0 (PSD), PNG, TARGA, (TGA), EPS, SUN Raster format (RAS), Word Perfect (WPG), Macintosh Pict (PCT) και άλλα.

Υποστηριζόμενοι σαρωτές  Υποστηρίζονται όλοι οι σαρωτές και οι ψηφιακές κάμερες, που χρησιμοποιούν Twain οδηγούς.

Διόρθωση εικόνας

 • Αλλαγή μεγέθους.
 • Κατά πλάτος και κατά ύψος διαστασιολόγηση.
 • Δημιουργία οριζοντίου και κατακόρυφου ειδώλου.
 • Περιστροφή.
 • Δημιουργία μωσαϊκού.
 • Επιλογή στοιχείων της εικόνας για σβήσιμο, αντιγραφή ή αλλαγή χρώματος.
 • Αλλαγή χρωμάτων.
 • Διαφάνεια εικόνας.
 • Περιστροφή της εικόνας, έτσι ώστε να οριζοντιωθεί με βάση κάποια ευθεία της (deskew).
 • Αλλαγή των χρωμάτων των pixels σε μια ορισμένη περιοχή και αντικατάστασή τους με μια μέση τιμή (average filter).
 • Εξομάλυνση των ισομετρικών γραμμών. Αύξηση ή μείωση της αιχμηρότητας της εικόνας.
 • Απομάκρυνση του θορύβου. Καθάρισμα σαρωμένων εικόνων.
 • Καθορισμός βάθους χρώματος (color depth).
 • Color hue.
 • Μετατροπή έγχρωμων εικόνων σε grey-scale.
 • Αλλαγή της ανάλυσης της εικόνας (μέγεθος pixel).

Οφέλη Το Rasta είναι η λύση που προσφέρει η SIERRASOFT για την ραδιομετρική και γεωμετρική επεξεργασία μαυρόασπρων και έγχρωμων εικόνων.

Είναι εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο γιατί επιτρέπει το φόρτωμα σαρωμένων χαρτών και την διανυσματοποίηση τους.

Για όσους ενδιαφέρονται για αρχιτεκτονική αναπαλαίωση κτιρίων ή αρχαιολογικών μνημείων είναι δυνατόν να εισάγουν εικόνες από όψεις κτιρίων, να πραγματοποιήσουν γεωμετρική διόρθωση και αναγωγή στην σωστή κλίμακα.

Ο χαρτογραφικός προσανατολισμός του προγράμματος επιτρέπει την συνένωση πολλών raster χαρτών (μωσαϊκό) ή την τοποθέτηση του ενός πάνω στον άλλον δημιουργώντας διαφάνειες

ACE-Hellas S.A.

Integrated Solutions
WordPress Lightbox