Επιλογή Σελίδας

Περιγραφή

Το Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional είναι ένα γενικό πρόγραμμα ανάλυσης και διαστασιολόγησης οποιασδήποτε κατασκευής (κτίρια, γέφυρες, ειδικές κατασκευές) από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, αλουμίνιο, ξύλο κλπ.

Περιλαμβάνει τους εθνικούς κανονισμούς σχεδιασμού πολλών χωρών, καθώς και όλους τους Ευρωκώδικες.

Συνδυάζει μοναδικά τις προχωρημένες δυνατότητες ανάλυσης φορέα κάθε μορφής και πολυπλοκότητας, με την ευχρηστία και την απλότητα του φιλικού του περιβάλλοντος.

 • Προηγμένη Γεννήτρια αυτόματης παραγωγής γραμμικών και επιφανειακών στοιχείων για την αντιμετώπιση και του πιο σύνθετου φορέα. Αυτόματη δημιουργία πλεγμάτων επιφανειακών και πολλαπλές δυνατότητες επεξεργασίας , μεμονωμένα ή μαζικά, για ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια στην προσομοίωση της κατασκευής σας.
 • Αμφίδρομη επικοινωνία με το πρόγραμμα Autodesk Revit Structure. Με τη χρήση των Revit Extensions μπορείτε να εισάγετε και να εξάγετε απευθείας το φορέα σας, έτσι ώστε τα αποτελέσματα της ανάλυσης και της διαστασιολόγησης να ενημερώνονται αυτόματα με τις αλλαγές στη γεωμετρία του φορέα που γίνονται στο Revit Structure.
 • Πολλαπλές επιλογές και δυνατότητες ανάλυσης. Περιλαμβάνονται, Γραμμική Στατική και Δυναμική Ανάλυση, μη-Γραμμική Στατική (Pushover) και Δυναμική ανάλυση.
 • Πλήρεις εκτυπώσεις όλων των αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των διαγραμμάτων των εντατικών μεγεθών, ισοτασικών καμπυλών, εντατικών μεγεθών με μορφή πινάκων κλπ.
 • Ολοκληρωμένη λύση για σχεδίαση και ανάλυση κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και χάλυβα. Το Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional περιλαμβάνει περισσότερους από 40 διεθνείς κανονισμούς για το χάλυβα και περισσότερους από 10 κανονισμούς για το σκυρόδεμα. Περιλαμβάνονται επίσης όλοι οι Ευρωκώδικες.
 • Άμεση επικοινωνία με το πρόγραμμα AutoCAD® Structural Detailing για την αυτόματη παραγωγή των κατασκευαστικών σχεδίων και των κατασκευαστικών λεπτομερειών.
 • Χρήση οποιουδήποτε υλικού πρότυπου ή σύνθετου. Δυνατότητα μελέτης σύμμικτων κατασκευών/διατομών.
 • Δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων με ειδικά χαρακτηριστικά όπως καλωδία, στοιχεία κελύφους, συγκολλητών διατομών, δοκών με τραπεζοειδής ή κυκλικές οπές κλπ.

Οφέλη

Τα οφέλη από τη χρήση της εφαρμογής προσδιορίζονται ως εξής:

 • Δυνατότητα χρήσης διαφορετικών υλικών στην ίδια μελέτη καθώς και εισαγωγή σύμμικτων διατομών.
 • Ολοκληρωμένη και αξιόπιστη ανάλυση ακόμα και στις πιο απαιτητικές μελέτες (γεφυροποιία, σύμμικτες κατασκευές, ξύλινες, αλουμινίου κλπ).
 • Ταχύτατη εκπόνηση κάθε μελέτης μέσω έτοιμων φορτίσεων χιονιού, ανέμων, κλπ καθώς και μέσω των έτοιμων συνδυασμών για κάθε περίπτωση.
 • Πλήρες Τεύχος για την πολεοδομία μεταφρασμένο στα ελληνικά.

Που Απευθύνεται

Το Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional απευθύνεται σε πολιτικούς μηχανικούς και γενικά σε μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες ιδιωτικών και δημοσίων έργων, που εκπονούν στατικές μελέτες.

Videos

Error type: "Forbidden". Error message: "The request cannot be completed because you have exceeded your quota." Domain: "youtube.quota". Reason: "quotaExceeded".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id PLBRScD-M4M790SYITJ6miD0LDQo521zOI belongs to a playlist. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Φυλλάδια