Select Page

Περιγραφή

Με το SierraSoft PROST o χρήστης αποκτά ένα μελετητικό εργαλείο οδοποιΐας, υδραυλικών και σιδηροδρομικής. Το σημαντικότερο στοιχείο του προγράμματος είναι η ευκολία κατασκευής τυπικών διατομών και η γραφική διασύνδεση αυτών, με το σχέδιο της οριζοντιογραφίας και της μηκοτομής. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης, κάνοντας οποιαδήποτε γραφική αλλαγή στη μελέτη του, βλέπει αυτόματα τις αλλαγές στις προμετρήσεις των όγκων των χωματισμών και της κατασκευής.

Με το ProSt η μελέτη οδοποιίας περνάει σε άλλο επίπεδο. Οι νέες τεχνολογίες που διαθέτει το λογισμικό επιτρέπουν στον χρήστη να βλέπει τα αποτελέσματα της μελέτης του σε πραγματικό χρόνο με την προαπαιτούμενη ακρίβεια πάντα παρούσα. Η παραμετρικότητα του προγράμματος συνδυάζεται με την ευκολία στη χρήση και την ταχύτητα στο αποτέλεσμα είτε πρόκειται για μελέτη οδοποιίας, υδραυλικών ή σιδηροδρομικής.

Περιλαμβάνει:

PROST BASIC (S)

Οριζοντιογραφία, μηκοτομές, διατομές

PROST STANDARD (SZ)

Οριζοντιογραφία, μηκοτομές, διατομές

Σύνθετες διατομές, παραμετρικά αντικείμενα, προμετρήσεις, επιμετρήσεις

PROST PREMIUM (SZX)

Οριζοντιογραφία, μηκοτομές, διατομές

Σύνθετες διατομές, παραμετρικά αντικείμενα, προμετρήσεις, επιμετρήσεις

Μελέτη και σχεδίαση κόμβων και διαχείριση πολλαπλών αξόνων

Οφέλη

Με το Prost o χρήστης αποκτά ένα μελετητικό εργαλείο οδοποιΐας, υδραυλικών και σιδηροδρομικής. Το σημαντικότερο στοιχείο του προγράμματος είναι η ευκολία κατασκευής τυπικών διατομών και η γραφική διασύνδεση αυτών, με το σχέδιο της οριζοντιογραφίας και της μηκοτομής.

Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης, κάνοντας οποιαδήποτε γραφική αλλαγή στη μελέτη του, βλέπει αυτόματα τις αλλαγές στις προμετρήσεις των όγκων των χωματισμών και της κατασκευής. Σε ένα σχέδιο μπορούν να συνδυαστούν μελέτες υδραυλικών έργων και οδοποιίας πολλαπλών αξόνων ταυτόχρονα. Οι αναφορές στις προμετρήσεις έχουν πολύ μεγάλη ακρίβεια και αξιοπιστία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ελληνικούς κανονισμούς οδοποιίας, αλλά και κανονισμούς πολλών ξένων χωρών, όπως της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας και των ΗΠΑ.

Που Απευθύνεται

Το ProSt απευθύνεται σε τοπογράφους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και τεχνικές εταιρίες, που ασχολούνται με μελέτες οδοποιίας, υδραυλικών και σιδηροδρομικών έργων, επιμετρήσεις, μελέτη κόμβων, συγκοινωνιακές μελέτες.

Τεχνικές Προδιαγραφές

 • Intel Pentium III processor 1 GHz or more
 • Microsoft Windows Vista, XP, 7, 8
 • 1 GB of RAM (Minimun)
 • 120 MB hard disk space (Minimum)
 • 1024×768 VGA display or more with 16 Millions of colors
 • DVD-ROM (for the installation)

Success Stories

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΙ Μεσολογγίου
 • Δημόσιοι οργανισμοί:
  • ΔΕΥΑ Κατερίνης
  • ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης
  • Δήμος Καρπενησίου
  • Δήμος Πρέβεζας
  • Δήμος Κορθίου
  • Δήμος Αιγάλεω
  • Δήμος Αντιρρίου
  • Δήμος Σκύδρας
  • Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ξάνθης
  • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιθάκης-Κεφαλονιάς
 • Εταιρείες:
  • DKND ENGINEERS OE
  • ΑΚΤΕΡ ΑΤΕ
  • ΣΤΡΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
  • ΡΟΥΤΣΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΑΕ
  • ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ
  • ΤΕΧΝΗ ΑΕ
  • ΙΣΤΟΣ ΟΕ
  • ΗΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
  • ΣΗΜΑ ΑΤΕΜΕ
  • ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΩΤΗΡΩΣ ΑΕ
  • ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ
  • ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ ΑΕ
  • ΔΕΛΤΑ PROJECT ΑΕ
  • ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕ
  • ΕΠΕΜ ΑΕ
 • Ιδιώτες:
  • ΚΑΤΡΑΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
  • ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  • ΖΙΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  • ΠΡΟΪΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  • ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
  • ΣΟΛΩΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  • Ι.Δ ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ
  • ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΒΙΤΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  • ΚΟΥΒΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  

FAQs

Πώς είναι δυνατόν να εισάγουμε διατομές οριζοντιογραφικά στον άξονα; Η εισαγωγή διατομών μπορεί να γίνει είτε αυτόματα, ορίζοντας την απόσταση μεταξύ των διατομών, είτε χειροκίνητα, υποδεικνύοντας τη θέση στην οθόνη ή πληκτρολογώντας τη χιλιομετρική θέση της διατομής.

Μπορούμε να δείξουμε στην μηκοτομή τη ροή των τάφρων όπως έχουν εισαχθεί στις διατομές; Ναι, με την ακόλουθη διαδικασία. Αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία των διατομών, από το μενού Τροποποίηση διατομής επιλέγετε Σήμανση και έπειτα Άκρη. Μπορείτε να κάνετε αυτόματη ανάθεση τιμής, οπότε εμφανίζεται παράθυρο διαλόγου όπου πρέπει να ορίσετε τον κωδικό του στοιχείου, στην προκειμένη περίπτωση θα είναι Τάφρος, την τιμή που θέλετε, π.χ. 1, και το κριτήριο με το οποίο θα γίνει η σήμανση, π.χ. το χαμηλότερο και περισσότερο αριστερά σημείο. Το πρόγραμμα θα εισάγει τιμή 1 στα χαμηλότερα σημεία πυθμένα των τάφρων στις διατομές. Στη συνέχεια, στην επιφάνεια εργασίας Μηκοτομή, από το μενού Μηκοτομή επιλέγετε Εξαγωγή τομών, Διατομές και έστω ότι θα είναι η 2η τομή αυτή που θα σχεδιαστεί από Σήμανση διατομών με τιμή 1. Θα σχεδιαστεί μια πολυγραμμή που θα αναπαριστάνει τη ροή των τάφρων.

Πόσες στρώσεις μπορούμε να εμβαδομετρήσουμε/ογκομετρήσουμε στις διατομές; Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των στρώσεων που μπορείτε να υπολογίσετε στις διατομές, αρκεί να έχουν χαρακτηρισμό σύμφωνα με την κωδικοποίηση των διατομών.

Μπορούμε να φτιάξουμε δικές μας τυπικές διατομές που να τις αποθηκεύσουμε ώστε να χρησιμοποιηθούν και σε άλλα έργα;Υπάρχει ειδικό παράθυρο διαλόγου στο οποίο γίνεται η δημιουργία και τροποποίηση μιας τυπικής διατομής, επιλέγοντας τα αντικείμενα που θα την αποτελούν και ορίζοντας τις διαστάσεις τους. Το αρχείο της τυπικής διατομής μπορεί να αποθηκευτεί στο δίσκο και για μετέπειτα χρήση.

PROST BASIC (S)

Βασική εφαρμογή που επιτρέπει τη μελέτη του έργου σε γραφικό περιβάλλον, με ταυτόχρονη εισαγωγή του τοπογραφικού υποβάθρου. Περιλαμβάνει εργαλεία διαχείρισης μηκοτομών, διατομών, υδραυλικών μηκοτομών και ογκομετρήσεων.

Οριζοντιογραφία

Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφίας δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και κλειστών αγωγών, χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες του CAD.

Όσον αφορά τον ορισμό της χάραξης, ο χρήστης έχει την ευχέρεια να εργαστεί με όλα τα γνωστά οριζοντιογραφικά στοιχεία: ευθεία, κλωθοειδής καμπύλη, ωοειδής καμπύλη, κύκλος, παραβολή.

Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας της χάραξης στο γραφικό περιβάλλον είτε μετακινώντας τις κορυφές της πολυγωνικής είτε τροποποιώντας τις καμπύλες μεταξύ των ευθυγραμμιών.

Υπάρχουν εντολές για την ολοκλήρωση της σχεδίασης της χάραξης με πλευρές οδού, λωρίδες, διαπλατύνσεις και χώρους στάθμευσης.

Οι ακμές της οριζοντιογραφίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σχεδίασητου καταστρώματος ή των τάφρων, αγωγών στις διατομές.

Το PROST S επιτρέπει τον καθορισμό ή τον αυτόματο υπολογισμό διαπλατύνσεων, στοιχείων διατομών, μηκών, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Όταν το PROST χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την τοπογραφική εφαρμογή TOPKO, η μελέτη οδοποιίας γίνεται με τοπογραφικό υπόβαθρο σημείων, τριγώνων, ισοϋψών καμπυλών κλπ. Η εισαγωγή οριζοντιογραφικών δεδομένων και διάφορες συμπληρωματικές λειτουργίες όπως εισαγωγή διατομών, γεωμετρικών σημειώσεων και οριζοντιογραφίας του έργου γίνονται μέσα στο σχεδιαστικό περιβάλλον. Η εισαγωγή διατομών μπορεί να γίνει και στο παράθυρο εργασίας της οριζοντιογραφίας, είτε με αποστάσεις , είτε με συντεταγμένες.

Διαστασιολόγηση

Για να δημιουργήσετε διαστασιολόγηση στη χάραξη αρκεί να εισάγετε τα δεδομένα που ορίζουν τη χάραξη.

Το πρόγραμμα εισάγει τη διαστασιολόγηση και τις θέσεις των σημείων των διατομών, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του σχεδίου σας.

Οριζοντιογραφία από διατομές

Η ολοκλήρωση του σχεδίου της οριζοντιογράφιας, μπορεί να γίνει αυτόματα από τις διατομές, εμπεριέχοντας όλα τα στοιχεία που υπάρχουν σ’ αυτές (πεζοδρόμια, πρανή, τοίχοι αντιστήριξης, ορύγματα)

Κάθε στοιχείο αναπαριστάνεται με διαγράμμιση ή χρώμα ενώ είναι δυνατό να διαχωριστούν τα χρώματα των ορυγμάτων με αυτά των επιχωμάτων.

Η δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου του έργου και η σύνδεση με το μοντέλο του εδάφους επιτρέπει τον έλεγχο αυτού σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τον υπολογισμό όγκου χωματισμών κτλ Το τελικό μοντέλο μπορεί να απεικονιστεί φωτορεαλιστικά μέσα από το VISTA.

Μηκοτομή

Η κατασκευή της μηκοτομής απαιτεί την εισαγωγή αποστάσεων και υψομέτρων του εδάφους και του έργου. Ο ορισμός υψομέτρων ερυθράς γίνεται χειροκίνητα ή με ορισμό ευθυγραμμιών και καμπύλων. Η επεξεργασία της μηκοτομής μπορεί να γίνει άμεσα με την μετακίνηση των κορυφών των ευθυγραμμιών ή με τροποποίηση των καμπυλών.

Η μετακίνηση των κορυφών μπορεί να είναι ελεύθερη, να εξαρτάται από την κλίση της πρώτης ή της δεύτερης ευθυγραμμίας ή να περιορίζεται από το υψόμετρο ή την απόσταση.

Στην ίδια μηκοτομή μπορούν να εισαχθούν μέχρι 10 διαφορετικά σύνολα ευθυγραμμιών και καμπύλων, που μπορεί να αναπαριστάνουν υδραυλικά έργα, τοίχους και άλλα

Τα στοιχεία του εδάφους και του έργου μπορούν να εισαχθούν χειροκίνητα ή να προκύψουν αυτόματα με παρεμβολή στο μοντέλο εδάφους ή σε τοπογραφικά σημεία εντός συγκεκριμένης ζώνης. Η μηκοτομή μπορεί να υπολογιστεί και από διατομές.

Η ολοκλήρωση της μηκοτομής μέσα στο CAD επιτρέπει τη διόρθωση των δεδομένων και τη βελτίωση του σχεδίου με βάση τις επιθυμίες του χρήστη.

Υδραυλική μηκοτομή

Συγκεκριμένες λειτουργίες του προγράμματος επιτρέπουν την δημιουργία υδραυλικής μηκοτομής για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης. Υπάρχει διαθέσιμη βιβλιοθήκη συμβόλων υδραυλικών στοιχείων.

Έλεγχος τακτικής

Το ProSt S επιτρέπει την διαχείριση και τον έλεγχο των παραμέτρων (οριζοντιογραφικών, υψομετρικών) του έργου με βάση τις εκάστοτε προδιαγραφές. Η εφαρμογή επιτρέπει λεπτομερή αναφορά, επαληθεύοντας για κάθε στοιχείο την ικανοποίηση ή όχι των κανονισμών που ισχύουν και προτείνοντας τις αποδεκτές τιμές. Παρόμοιος έλεγχος εκτελείται και στα υψομετρικά στοιχεία (ευθυγραμμίες και καμπύλες). Προκειμένου να ληφθούν οι ταχύτητες κατά μήκος της χάραξης, το πρόγραμμα υπολογίζει το διάγραμμα ταχυτήτων, το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί ή να εισαχθεί σε πίνακα.

Διατομές

Ο ορισμός της θέσης των σημείων εδάφους και έργου μπορεί να γίνει χειροκίνητα ή αυτόματα, με χρήση του ψηφιακού μοντέλου. Η εισαγωγή τυπικής διατομής μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτόματα (στο σύνολο του έργου ή σε μέρος αυτού), ημι-αυτόματα (σε μια διατομή) ή χειροκίνητα (συνδέοντας τα στοιχεία ένα πρός ένα). Είναι δυνατό να οριστούν οι τιμές των παραμέτρων μιας τυπικής διατομής για την αρχική και τελική διατομή, οπότε το πρόγραμμα θα υπολογίσει τις τιμές για τις ενδιάμεσες διατομές με παρεμβολή. Εξίσου απλά γίνονται και οι υπολογισμοί χωματουργικών στις διατομές κατά όρυγμα και κατά επίχωμα. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό σημείων κάθε στοιχείου (π.χ. εδάφους). Το ProSt επιτρέπει τη δημιουργία πινάκων όπου μπορεί ο χρήστης να ορίσει κάποιες κύριες παραμέτρους σύμφωνα με τη χιλιομετρική θέση της διατομής. Για παράδειγμα, μπορεί ο χρήστης να ορίσει την τυπική διατομή που θα χρησιμοποιηθεί στις διάφορες διατομές και κατά την εισαγωγή των τυπικών διατομών το πρόγραμμα θα αντιστοιχίσει αυτόματα το αρχείο κάθε τυπικής διατομής. Η επεξεργασία των διατομών ολοκληρώνεται με την διαδικασία των επιμετρήσεων και την διαχείριση πολύπλοκων εργασιών, όπου είναι απαραίτητος ο ορισμός των κανόνων για τις εμβαδομετρήσεις.

Τυπικές διατομές

Οι τυπικές διατομές κατασκευάζονται σε ξεχωριστό παράθυρο, όπου επιλέγονται τα παραμετρικά αντικείμενα που τις αποτελούν και ορίζονται οι ρυθμίσεις τους. Κάθε αντικείμενο μπορεί να συνδέεται σε σημεία άλλου αντικειμένου ή σε κάποια πολυγραμμή της οριζοντιογραφίας ή της μηκοτομής. Με τον τρόπο αυτό μπορεί ο χρήστης να ορίσει στην οριζοντιογραφία και στην μηκοτομή τη θέση και το μέγεθος των αντικειμένων. Το πρόγραμμα διαθέτει εκτεταμένη βιβλιοθήκη παραμετρικών αντικειμένων (καταστρώματα, τάφροι, ρείθρα, τοίχοι) επιτρέποντας την κατασκευή ακόμα και σύνθετων τυπικών διατομών. Είναι δυνατό να οριστούν συνθήκες μεταξύ των παραμέτρων των αντικειμένων. Για παράδειγμα, μπορεί ο χρήστης να ορίσει κάποια συνθήκη σύμφωνα με την οποία αν η επίκλιση της διατομής είναι μεγαλύτερη από 4% το ρείθρο θα έχει συγκεκριμένο μέγεθος ή ότι το πλάτος του οδοστρώματος θα είναι 3.5m για συγκεκριμένες θέσεις διατομών και 3.75m για κάποιες άλλες. Το σχήμα και μέγεθος των τυπικών διατομών μπορούν να διαφέρουν κατά δεξιά και αριστερή πλευρά ή κατά όρυγμα και επίχωμα. Στο ίδιο παράθυρο κατασκευής των τυπικών διατομών υπάρχει και δυνατότητα προσομοίωσης, ώστε να αναλύεται η συμπεριφορά της τυπικής διατομής σε όλες τις πιθανές καταστάσεις, χωρίς να είναι απαραίτητη η εισαγωγή της στις διατομές.

Ογκομετρήσεις

Οι ογκομετρήσεις πραγματοποιούνται ανά διατομή ή συνολικά και επαναληπτικά. Επιπλέον εργαλεία του προγράμματος δίνουν την δυνατότητα της εξαίρεσης τμημάτων της οριζοντιογραφίας από τους υπολογισμούς. Επίσης, οι ογκομετρήσεις μπορούν να γίνουν και με ορισμό Θέσης Εργασίας, όπου οι όγκοι υπολογίζονται από κάποιο αρχικό υψόμετρο ή μεταξύ δύο υψομέτρων.

Χάραξη

Ισχυρές λειτουργίες επιτρέπουν τη δημιουργία τοπογραφικών σημείων από τα στοιχεία της οδού. Συγκεκριμένα, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σημεία σταθερής απόστασης κατά μήκος του άξονα, σε επιλεγμένα σημεία και στις διατομές. Επίσης, μπορούν να δημιουργηθούν σημεία αριστερά και δεξιά του άξονα σε καθορισμένη απόσταση ή κατά μήκος πολυγραμμής. Τα υψόμετρα των σημείων μπορούν να υπολογιστούν από την μηκοτομή ή από κάποιο στοιχείο διατομής. Αποτύπωση μπορεί να δημιουργηθεί και από κάποιο στοιχείο διατομής. Είναι δυνατόν να δημιουργηθούν τοπογραφικά σημεία ορίζοντας την απόσταση από την αρχή και την απόκλιση από τον άξονα ή να υπολογιστούν η απόσταση και απόκλιση συνόλου σημείων από τον άξονα.

Σχέδια

Η εξαγωγή των σχεδίων από το πρόγραμμα έχει οργανωθεί με ακρίβεια με σκοπό την καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Οι παράμετροι σχεδιασμού αφορούν το μέγεθος του χαρτιού, τη θέση και το μέγεθος του υπομνήματος, τη θέση του πίνακα των υπολογισμών. Έτσι τα σχέδια μπορούν να εξαχθούν σε ψηφιακή μορφή (dxf) ή να εκτυπωθούν απευθείας από το πρόγραμμα. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα παραγωγής των σχεδίων σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Ψηφιακής Υποβολής Μελετών Οδοποιίας (Π.Ψ.Υ.Μ.Ο.).

Αναφορές

Υπάρχουν διαθέσιμες αναφορές για το σχεδιαστικό και το επιμετρητικό κομμάτι του έργου, που περιλαμβάνουν εκτύπωση οριζοντιογραφικών στοιχείων (ευθεία, κλωθοειδής, παραβολή, διαπλάτυνση κλπ), μηκοτομών (τομές, κατακόρυφες καμπύλες, συμπληρωματικά στοιχεία κλπ), διατομών (εδάφους, έργου κλπ), όγκων. Οι αναφορές σχετικά με τα χωματουργικά έργα έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται και επιμετρητικά.

PROSTSTANDARD (SZ)

Χαρακτηριστικά (επιπλέον του S)

Το πρόγραμμα ικανοποιεί ένα μεγάλο εύρος αναγκών στον τομέα των επιμετρήσεων. Η εξαιρετική του ευελιξία επιτρέπει την προσαρμογή του προγράμματος στις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις του μηχανικού (πίνακες τιμών, υπολογισμοί) και την εκτύπωση των αποτελεσμάτων.

To ProSt Z, ως συμπληρωματικό πρόγραμμα του ProSt S, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης διατομών και χωματουργικών υπολογισμών για κάθε είδος τοπογραφικής, σιδηροδρομικής, υδραυλικής διατομής. Το λειτουργικό περιβάλλον του ProSt Z είναι εξοπλισμένο με πολλές αυτοματοποιημένες λειτουργίες που παρέχουν ευελιξία και γρήγορες λύσεις. Προσφέρει την πιο προηγμένη και ολοκληρωμένη λύση διαθέσιμη στην αγορά σήμερα, επιτρέποντας την πλήρη προσαρμογή του στις ανάγκες του χρήστη, χωρίς να επιβάλει περιορισμούς στη μέτρηση διατομών οποιουδήποτε μεγέθους.

Η λειτουργία του ProSt Z στηρίζεται στην απόλυτη ελευθερία που προσφέρει στον χρήστη να διαχειρίζεται και να προσαρμόζει τα εργαλεία του προγράμματος στις απαιτήσεις της εργασίας του (διατομές, στοιχεία επιμετρήσεων, μονάδες μέτρησης, περιορισμοί). Ορίζοντας τις παραμέτρους που απαιτούνται, το ProSt Z εκτελεί τους υπολογισμούς, επιτρέποντας στον χρήστη να επιλέξει τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων στην οθόνη ή στον εκτυπωτή. Όλα τα δεδομένα που εισάγονται, οι υπολογισμοί που πραγματοποιούνται, η μεθοδολογία που ακολουθείται και τα αποτελέσματα, εμφανίζονται στο σχέδιο και στις αναφορές του προγράμματος.

Διάγραμμα Bruckner

Από τις ογκομετρήσεις στο ProSt Z μπορεί να δημιουργηθεί το διάγραμμα bruckner, το οποίο διαμορφώνεται από τον χρήστη και μπορεί να εκτυπωθεί ή να εισαχθεί σε πίνακα.

Δημιουργία παραμετρικών αντικειμένων

Το ProSt Z διαθέτει ειδικό παράθυρο δημιουργίας ή μετατροπής αντικειμένων σε παραμετρικά, δηλαδή σε αντικείμενα που μεταβάλλεται το μέγεθος και η θέση τους σύμφωνα με καθορισμένες παραμέτρους.

Στο παράθυρο αυτό μπορεί ο χρήστης να σχεδιάσει κάποιο αντικείμενο, για παράδειγμα έναν τοίχο, για τον οποίο θα δημιουργήσει ιδιότητες και θα τις συνδέσει με τα υπόλοιπα μέρη του. Αν, για παράδειγμα, δημιουργηθεί μια ιδιότητα «Βάση τοίχου» και συνδεθεί με την βάση του τοίχου, εισάγοντας μια τιμή στην παράμετρο αυτή, το πρόγραμμα θα υπολογίσει αυτόματα το μήκος της βάσης. Επιπλέον, το περιβάλλον εργασίας επιτρέπει και τον ορισμό αναλογίας μεταξύ του πλάτους της βάσης του τοίχου και του ύψους του τοίχου. Το αντικείμενο αποθηκεύεται και μπορεί να εισαχθεί σε τυπική διατομή ή απευθείας σε διατομές.

PROST STANDARD (SZ)

Χαρακτηριστικά (επιπλέον του S)

Το πρόγραμμα ικανοποιεί ένα μεγάλο εύρος αναγκών στον τομέα των επιμετρήσεων. Η εξαιρετική του ευελιξία επιτρέπει την προσαρμογή του προγράμματος στις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις του μηχανικού (πίνακες τιμών, υπολογισμοί) και την εκτύπωση των αποτελεσμάτων.

To ProSt Z, ως συμπληρωματικό πρόγραμμα του ProSt S, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης διατομών και χωματουργικών υπολογισμών για κάθε είδος τοπογραφικής, σιδηροδρομικής, υδραυλικής διατομής. Το λειτουργικό περιβάλλον του ProSt Z είναι εξοπλισμένο με πολλές αυτοματοποιημένες λειτουργίες που παρέχουν ευελιξία και γρήγορες λύσεις. Προσφέρει την πιο προηγμένη και ολοκληρωμένη λύση διαθέσιμη στην αγορά σήμερα, επιτρέποντας την πλήρη προσαρμογή του στις ανάγκες του χρήστη, χωρίς να επιβάλει περιορισμούς στη μέτρηση διατομών οποιουδήποτε μεγέθους.

Η λειτουργία του ProSt Z στηρίζεται στην απόλυτη ελευθερία που προσφέρει στον χρήστη να διαχειρίζεται και να προσαρμόζει τα εργαλεία του προγράμματος στις απαιτήσεις της εργασίας του (διατομές, στοιχεία επιμετρήσεων, μονάδες μέτρησης, περιορισμοί). Ορίζοντας τις παραμέτρους που απαιτούνται, το ProSt Z εκτελεί τους υπολογισμούς, επιτρέποντας στον χρήστη να επιλέξει τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων στην οθόνη ή στον εκτυπωτή. Όλα τα δεδομένα που εισάγονται, οι υπολογισμοί που πραγματοποιούνται, η μεθοδολογία που ακολουθείται και τα αποτελέσματα, εμφανίζονται στο σχέδιο και στις αναφορές του προγράμματος.

Διάγραμμα Bruckner

Από τις ογκομετρήσεις στο ProSt Z μπορεί να δημιουργηθεί το διάγραμμα bruckner, το οποίο διαμορφώνεται από τον χρήστη και μπορεί να εκτυπωθεί ή να εισαχθεί σε πίνακα.

Δημιουργία παραμετρικών αντικειμένων

Το ProSt Z διαθέτει ειδικό παράθυρο δημιουργίας ή μετατροπής αντικειμένων σε παραμετρικά, δηλαδή σε αντικείμενα που μεταβάλλεται το μέγεθος και η θέση τους σύμφωνα με καθορισμένες παραμέτρους.

Στο παράθυρο αυτό μπορεί ο χρήστης να σχεδιάσει κάποιο αντικείμενο, για παράδειγμα έναν τοίχο, για τον οποίο θα δημιουργήσει ιδιότητες και θα τις συνδέσει με τα υπόλοιπα μέρη του. Αν, για παράδειγμα, δημιουργηθεί μια ιδιότητα «Βάση τοίχου» και συνδεθεί με την βάση του τοίχου, εισάγοντας μια τιμή στην παράμετρο αυτή, το πρόγραμμα θα υπολογίσει αυτόματα το μήκος της βάσης. Επιπλέον, το περιβάλλον εργασίας επιτρέπει και τον ορισμό αναλογίας μεταξύ του πλάτους της βάσης του τοίχου και του ύψους του τοίχου. Το αντικείμενο αποθηκεύεται και μπορεί να εισαχθεί σε τυπική διατομή ή απευθείας σε διατομές.

PROST PREMIUM (SZX)

Χαρακτηριστικά (επιπλέον του SZ)

Τα διαθέσιμα εργαλεία του ProSt X επιτρέπουν την εύκολη και ακριβή επίλυση προβλημάτων, που σχετίζονται με τον σχεδιασμό απλών και σύνθετων αξονοδιασταυρώσεων, κυκλικών κόμβων και άλλων. Ο σχεδιασμός τέτοιων έργων με τις παραδοσιακές μεθόδους απαιτεί πολύ χρόνο και πόρους, ενώ το τελικό αποτέλεσμα δεν έχει πάντα την επιθυμητή ακρίβεια. Οι εντολές που περιλαμβάνονται στο ProSt X επιτρέπουν τη δραματική μείωση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός πολύπλοκου έργου και επιτρέπει στον χρήστη να δουλεύει γρήγορα και με βεβαιότητα για την ακρίβεια του τελικού αποτελέσματος. Με το ProSt X μετατρέπετε το έργο ημερών σε έργο μερικών ωρών.

Το ProSt X εισάγει λειτουργίες που αποτελούν καινοτομία και επιτρέπουν την ολοκλήρωση μιας μελέτης με συνεχή εμφάνιση της γραφικής πληροφορίας όλων των αξόνων που σχηματίζουν τον κόμβο. Το ProSt X δεν διευκολύνει μόνο τη μελέτη και τον σχεδιασμό, αλλά προσφέρει λειτουργικά εργαλεία για γρήγορη και ακριβή επιμέτρηση διατομών κόμβων, αποφεύγοντας τους διπλούς υπολογισμούς σε τμήματα με γειτονικές διατομές. Πλέον δεν χρειάζεται ο χειροκίνητος υπολογισμός της θέσης και των τομών των αξόνων ή η αντιγραφή διατομών για τη δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου. Έτσι, αποφεύγονται και οι ανακριβείς ογκομετρήσεις λόγω επικάλυψης διατομών. Επιπλέον, για τους ορεινούς δρόμους με βαθμίδες, το ProSt X παρέχει ένα αξιόπιστο εργαλείο για την προσθήκη τοίχων αντιστήριξης και τη μελέτη διαμόρφωσης πρανών. Οι κόμβοι μπορούν να λυθούν και με κατασκευή τρισδιάστατου μοντέλου της διασταύρωσης. Τα μοντέλα μπορούν να ολοκληρωθούν με νησίδες ασφαλείας, διαπλατύνσεις, αγωγούς ομβρίων, πεζοδρόμια.

Πολλαπλές διατομές

Μία από τις κυριότερες λειτουργίες της εφαρμογής ProSt X είναι η διαχείριση των πολλαπλών διατομών, δηλαδή η δυνατότητα εμφάνισης σε κάθε διατομή των διατομών δεξιά και αριστερά της. Οι πλευρικές διατομές λειτουργούν ως αναφορά για τη μελέτη πιθανής διακοπής των στοιχείων του κύριου άξονα. Βάσει του σχήματος και της θέσης της πλευρικής διατομής μπορεί να οριστεί η θέση της γραμμής διακοπής των στοιχείων της κύριας διατομής.

WordPress Lightbox