Select Page

Νέα έκδοση ACE ERP eCM v2015.5

ACE ERP eCM – Γενικά

 • Προστέθηκε διαδικασία αλλαγής του τύπου του προϋπολογισμού κατασκευής ενός έργου από ελεύθερη διάρθρωση σε διάρθρωση δημοσίου έργου με συμβάσεις και το αντίστροφο. Μέχρι τώρα δεν ήταν δυνατή η αλλαγή αυτού του χαρακτηριστικού, που παίρνει τιμή κατά τη δημιουργία του έργου.
 • Προστέθηκε, στη λίστα των έργων, πεδίο που δείχνει το είδος και το όνομα του έργου του eCM από το οποίο προήλθε, στην περίπτωση εισαγωγής του από βάση δεδομένων του eCM.
 • Διορθώσεις και βελτιώσεις στο κεντρικό μενού, το δένδρο των έργων και την παραμετροποίηση των οθονών και επιλογών του eCM.
 • Διόρθωση στις πολλαπλές εκτυπώσεις (πχ πλήρης εκτύπωση λογαριασμού)ώστε να εκτυπώνονται και στον εκτυπωτή όλες οι επί μέρους εκτυπώσεις.

ACE ERP eCM – Μελέτη

 • Νέα βιβλιοθήκη πρότυπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β (προδιαγραφές), σύμφωνα με τον αρ. απ. 67/2015 (ΦΕΚ 664Β/21-4-2015)
 • Βελτίωση στη λειτουργικότητα της βιβλιοθήκης προδιαγραφών (πρότυπες διακηρύξεις). Κατά την εισαγωγή των προδιαγραφών βιβλιοθήκης δεν επηρεάζονται αυτές που έχουν εισαχθεί από τον χρήστη αλλά αντικαθιστούνται μόνο οι προδιαγραφές της εφαρμογής.
 • Στη διαδικασία αντιγραφής άρθρων, στο παράθυρο επιλογής ομάδας άρθρων χρήστη δεν εμφανιζόταν η πρώτη ομάδα. Διορθώθηκε.
 • Διόρθωση σε λεκτικό απόδοσης αριθμών ολογράφως.
 • Αύξηση μήκους του κωδικού του πρόσθετων δαπανών σε 30 χαρακτήρες.
 • Βελτίωση στη λειτουργικότητα των πρόσθετων δαπανών. Είναι τώρα δυνατή η επιλογή, πολλές φορές με διαφορετικό κωδικό, της ίδιας δαπάνης μεταφοράς από τη βιβλιοθήκη για την ενσωμάτωση της σε ένα έργο.
 • Διόρθωση στον υπολογισμό ορισμένων βασικών άρθρων πρώτου επιπέδου που υπολογιζόταν ενώ έχουν παραμέτρους λ. Στις περιπτώσεις που κάποιο τέτοιο έργο χρησιμοποιείται, κατά λάθος, σε μια μελέτη, η τιμή του λαμβάνεται πάντοτε μηδενική και το πρόβλημα επισημαίνεται στη σελίδα «Σφάλματα υπολογισμών»
 • Οι τιμές μονάδος των άρθρων ΝΕΤ υπολογίζονται πλέον με όσα δεκαδικά εμφανίζονται στα τεύχη του υπουργείου, ανεξάρτητα από τους κανόνες στρογγυλοποίησης του προγράμματος. Οι προεπιλογές στρογγυλοποίησης ισχύουν μόνο στους υπολογισμούς των άρθρων με ανάλυση.
 • Στον υπολογισμό της μελέτης δεν υπάρχει πλέον η παράμετρος διακοπής των υπολογισμών. Ο υπολογισμός ολοκληρώνεται πάντοτε και, αν υπάρχουν προβλήματα, αναφέρονται όλα στη σελίδα «Σφάλματα υπολογισμών».

ACE ERP eCM – Κατασκευή

 • Βελτίωση στη λειτουργικότητα της επεξεργασίας στηλών. Μετά από κάθε επεξεργασία γίνεται αυτόματη αποθήκευση.
 • Δεν επιτρέπεται πλέον το άνοιγμα καρτέλας εργασίας ή γκρουπ στον προϋπολογισμό κατασκευής ενώ υπάρχουν αλλαγές προς αποθήκευση. Το πρόγραμμα εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα
 • Απενεργοποιήθηκε η δυνατότητα επεξεργασίας γκρουπ στην οθόνη της ομαλότητας.
 • Το μήκος του πεδίου Περιγραφή στη λίστα των εγκρίσεων λογαριασμού αυξήθηκε σε 50 χαρακτήρες.
 • Διορθώθηκε η διαγραφή γκρουπ στις συμπληρωματικές συμβάσεις που δεν δούλευε σωστά όταν πριν από τη διαγραφή είχε γίνει αντιγραφή και επικόλληση.
 • Διόρθωση της αντιγραφής – επικόλλησης ώστε να μην είναι ενεργή όταν ο επιλεγμένος κλάδος είναι σύμβαση ή κατηγορία εργασιών.
 • Διόρθωση στη λίστα “Διάφορα ποσά” στις φόρμες Γενικών στοιχείων έργου και ΑΠΕ.
 • Ορισμένες φορές δεν ήταν δυνατή η διαγραφή λογαριασμού αφού είχε γίνει ο υπολογισμός του. Διορθώθηκε.
 • Αφαίρεση δυνατότητας ταξινόμησης στις στήλες που προστίθενται στον προϋπολογισμό κατασκευής, λογαριασμούς κλπ.
 • Στον υπολογισμό της αναθεώρησης, οι προειδοποιήσεις για την ύπαρξη συντελεστών εμφανίζονται πλέον μόνο στα άρθρα με μη μηδενική ποσότητα.
 • Αλλαγές και διορθώσεις στους υπολογισμούς και τις εκτυπώσεις των λογαριασμών, αναθεωρήσεων, ΑΠΕ και πρωτοκόλλων.

ACE ERP eCM – ΠΚΤΜΝΕ

 • Διόρθωση προβλήματος αποθήκευσης ενός ΠΚΤΜΝΕ την πρώτη φορά που γινόταν η καταχώρηση άρθρων και σε αλλαγή της ημερομηνία έκδοσης.
 • Προστέθηκε διαδικασία αναδιοργάνωσης ή/και ταξινόμησης των Α.Τ. των άρθρων του ΠΚΤΜΝΕ, ανάλογη με αυτή της μελέτης.
 • Βελτίωση των υπολογισμών των ΠΚΤΜΝΕ ώστε να εμφανίζονται τα σφάλματα στη σελίδα «Σφάλματα υπολογισμών» με τον ίδιο τρόπο όπως και στις μελέτες.

ACE ERP eCM – ΣΑΥ-ΦΑΥ

 • Δυνατότητα δημιουργίας ΣΑΥ και από τον προϋπολογισμό κατασκευής του έργου.

ACE ERP – Παραστατικά

 • Προστέθηκε η δυνατότητα μετακίνησης των γραμμών σε ένα παραστατικό ώστε οι γραμμές να έχουν την επιθυμητή σειρά. Με την ίδια σειρά εκτυπώνονται οι γραμμές και στις εκτυπώσεις.
 • Παραστατικά πωλήσεων με παρακράτηση και μετρητοίς. Δεν διαχώριζε την καθαρή αξία από την αξία της παρακράτησης στις εκτυπώσεις των πελατών.
 • Προστέθηκε νέα παράμετρος στις παραμέτρους οικονομικού κυκλώματος “Επιτρέπεται η αλλαγή κατάστασης παραστατικού”. Με την επιλογή αυτής της παραμέτρου δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να αλλάζουν την κατάσταση του παραστατικού σε Μετασχηματισμένο χωρίς να έχει γίνει πραγματικός μετασχηματισμός.

ACE ERP – Πάγια

 • Έγιναν διορθώσεις στη διακίνηση παγίων. Δεν ενημέρωνε σωστά την αποθήκη του παγίου σε όλες τις περιπτώσεις.

ACE ERP – Εκτυπώσεις

 • Προστέθηκε η εκτύπωση “Κινήσεις προϋπολογισμού έργου”.
 • Καρτέλα προμηθευτή: προστέθηκαν τα φίλτρα τύπος εγγραφών και απογραφή
 • Αγορές έργου ανα λογαριασμό, πωλήσεις έργου ανα λογαριασμό, καρτέλα αγορών έργου, καρτέλα πωλήσεων έργου: Δεν εμφανιζόντουσαν σωστά στις πληρωμές τα πιστωτικά μετρητοίς, η δαπάνη χωρίς προμηθευτή δεν εμφανιζόταν στις πληρωμές και επίσης προστέθηκε το φίλτρο της εταιρείας.

ACE ERP – Συμβόλαια

 • Προστέθηκαν τα πεδία Αντικείμενο συμφωνητικού, εταιρεία και λοιπές παρατηρήσεις στα συμβόλαια.
 • Διορθώθηκε η αυτόματη διαδικασία υποβολής καταστάσεων συμφωνητικών.

 

WordPress Lightbox