Επιλογή Σελίδας

Κωδικοί Ecoline

Κωδικοί Ecoline

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σας δίνεται η δυνατότητα λήψης κωδικού ενεργοποίησης (Registration ID), με την χρήση του ίδιου Product ID [Serial Number], για δύο (2) υπολογιστές (User ID).
Για απόκτηση περισσοτέρων κωδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία στο τηλέφωνο : 210-6068600.


Αυτή η σελίδα είναι για τους κατόχους του Ecoline που θέλουν να πάρουν κωδικό ενεργοποίησης (User Code).
Εάν έχετε τη νέα έκδοση (Update=24) του προγράμματος, στο πεδίο update πληκτρολογείτε τον αριθμό 24.
Εάν έχετε παλαιότερη έκδοση (Update=18) του προγράμματος, στο πεδίο update πληκτρολογείτε τον αριθμό 18.
Την έκδοση του προγράμματος και τα στοιχεία που θα πληκτολογήσετε παρακάτω (Serial number, Product code) μπορείτε να τα δείτε ανοίγοντας το πρόγραμμα και πηγαίνοντας στο μενού ""Βοήθεια"" (""Help"" ) -> ""Σχετικά"" (""About"")

Παρακαλώ δώστε τα παρακάτω στοιχεία:* Απαραίτητα Πεδία
Ονομα/Επών.: *

Serial number: *

Product Code: *

Update =: *

ACE-Hellas S.A.

Integrated Solutions