Επιλογή Σελίδας

Περιγραφή

Πρόγραμμα για τον υπολογισμό όλων των απαραίτητων εντύπων για την έκδοση οικοδομικών αδειών, πίνακες κατανομής χιλιοστών, πρόστιμα αυθαιρέτων, χρονικός προγραμματισμός.

Μελέτη Θερμομόνωσης. Συμβατικός Προϋπολογισμός

 • Αυτόματος υπολογισμός προϋπολογισμού από το είδος και τις επιφάνειες των χώρων (Υπόγειο, Κατάστημα, Κατοικίες, Ειδικοί χώροι κ.λ.π).
 • Αυτόματος υπολογισμός συντελεστών επιφάνειας, ζώνης, ειδικών συντελεστών με δυνατότητα παρέμβασης από το μελετητή.
 • Δυνατότητα προκαθορισμού της συμμετοχής ή όχι της κάθε μελέτης στους επιμέρους χώρους.

Αναλυτικός Προϋπολογισμός

 • Αυτόματος υπολογισμός αναλυτικού προϋπολογισμού από το είδος, τις ποσότητες και τις τιμές μονάδος των εργασιών.

Αμοιβές-Φορολογικά

 • Υπολογισμός αμοιβών Μελέτης – Επίβλεψης ανά εργασία, ανά μελετητή και συνολικά.
 • Αμοιβές Σεισμοπλήκτων.
 • Φορολογικά ανά ταμείο και Δημόσιο Φορέα.

ΙΚΑ

 • Πίνακες ΙΚΑ (Ι, II) από Συμβατικό και Αναλυτικό Προϋπολογισμό.
 • Ανάλυση ημερομισθίων ανά εργασία.

ΕΚΚΟ

 • Υπολογισμός Ελαχίστου Κόστους Κατασκευής Οικοδομής (έντυπα α-η).
 • Επιμερισμός του κόστους στις διάφορες εργασίες με δυνατότητα διαχείρισης πινάκων από το μελετητή. Αυτόματη «επίλυση» πινάκων.
 • Τελικός Πίνακας Κόστους Κατασκευής. Εργολάβοι, τιμολόγια ανά εργασία και έτος.
 • Καταστάσεις για Εφορία, ΔΕΗ κλπ.

Αντικειμενικές Αξίες

 • Αντικειμενικές Αξίες Αθηνών και θεσσαλονίκης (σύντομα για όλη την Ελλάδα) για προσδιορισμό αμοιβών και ΕΚΚΟ ανά περιοχή και ζώνη.

Κατανομή Χιλιοστών

 • Πίνακες Κατανομής ποσοστών οριζόντιας συνιδιοκτησίας για ένα ή ομάδα κτιρίων.
 • Κατανομή κοινοχρήστων, θέρμανσης, ανελκυστήρα.
 • Εκτυπώσεις πινάκων ειδικά για συμβολαιογράφους.

Αυθαίρετα

 • Υπολογισμός αξίας Αυθαιρέτων κτισμάτων από συμβατικό και αναλυτικό προϋπολογισμό.
 • Υπολογισμός ειδικής προσφοράς κτίσματος.
 • Υπολογισμός προστίμων.

Χρονικός Προγραμματισμός

 • Δημιουργία διαγραμμάτων χρονικού προγραμματισμού απ ευθείας ή με τη βοήθεια χρονικού ημερολογίου εργασιών.

Εκτυπώσεις – Βοηθητικά

 • Πλήρεις ή κατ επιλογή εκτυπώσεις όλων των εντύπων που απαιτούνται για την έκδοση μίας Οικοδομικής Άδειας.
 • Εκτυπώσεις πρόσθετων βοηθητικών εντύπων και πινάκων του μελετητή.
 • Εκτύπωση σε plotter (σεντόνι).

θερμομόνωση

 • Πλούσιες βιβλιοθήκες Υλικών και Δομικών Στοιχείων και δημιουργία νέων από το μελετητή.
 • Υλικά – Δομικά Στοιχεία χρήστη.
 • Πλήρες τεύχος μελέτης για την πολεοδομία με σκαριφήματα και τομές των δομικών στοιχείων.

Οφέλη

 • Απλό και εύχρηστο
 • Υπολογισμός των αμοιβών και των φορολογικών με εισαγωγή ελαχίστων παραμέτρων.
 • Δεν χρειάζεται να κάνετε υπολογισμούς με το χέρι. Το CiBA έχει έτοιμα όλα τα έντυπα που μπορεί να χρειαστείτε.

Που Απευθύνεται

Απευθύνεται σε τεχνικές εταιρείες, μηχανικούς, αρχιτέκτονες, πολεοδομίες και γενικώς σε όποιους ασχολούνται με την έκδοση αδείας.

Τεχνικές Προδιαγραφές

WIN 95,98,NT,2000,XP

ACE-Hellas S.A.

Integrated Solutions