Επιλογή Σελίδας

SAP 2000 - Watch & Learn

Ολοκληρωμένο Λογισμικό για την Ανάλυση και των Σχεδιασμό των Κατασκευών

Error type: "Forbidden". Error message: "Access Not Configured. YouTube Data API has not been used in project 685994798565 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=685994798565 then retry. If you enabled this API recently, wait a few minutes for the action to propagate to our systems and retry." Domain: "usageLimits". Reason: "accessNotConfigured".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id PLE2E2B0B1D4F25942 belongs to a playlist. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

ACE-Hellas S.A.

Integrated Solutions