Επιλογή Σελίδας

NEW ETABS - Τεχνικές Προδιαγραφές

Tο απόλυτο ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού για την ανάλυση και τον σχεδιασμό κτιριακών κατασκευών

Processor

 • Minimum: Intel Pentium 4 or AMD Athlon 64
 • Recommended: Intel i5/i7, AMD Athlon X4/Ryzen, or better
 • A 64-bit CPU is required
 • The SAPFire® Analytical Engine includes multi-threaded solvers and algorithms that can take advantage of multi-core CPUs. The design algorithms can also utilize multiple cores.

 

Operating System

 • Microsoft® Windows 7, Microsoft® Windows 8 or Microsoft® Windows 10
 • 64-bit processor

 

Video Card

 • Minimum: Supporting 1024 by 768 resolution and 16 bits colors for standard (GDI+) graphics mode
 • Recommended: Discrete video card with NVIDIA GPU or equivalent and dedicated graphics RAM (512 Mb or larger) for DirectX graphics mode. The card must be DirectX 11 Compatible.
 • DirectX graphics mode fully utilizes the hardware acceleration provided by a GPU and dedicated graphics RAM.
 • For better graphics quality in terms of anti-aliasing and line thickness, the device raster drawing capabilities should support legacy depth bias.

 

Memory

 • Minimum: 8 GB RAM
 • The problem size that can be solved and the speeds for solution & response recovery increase considerably with more RAM.

 

Disk Space

 • 6 GB to install the software.
 • Additional space will be required for running and storing model files and analysis results, dependent upon the size of the models
 • Recommended: 500GB or larger PCIe Solid State Drive (SSD). External and network drives are not recommended.

 

Other

ACE-Hellas S.A.

Integrated Solutions