Τεχνικά Χαρακτηριστικά

DRAWING GENERATION PLUGIN FOR CAD PLATFORMS

Add-on εφαρμογή για το AutoCAD® η οποία διευκολύνει την επεξεργασία των αποτελεσμάτων σχεδιασμού κατασκευών, τα οποία έχουν υλοποιηθεί στα λογισμικά ETABS® και SAP2000®

Processor

 • Minimum: Intel Pentium 4 or AMD Athlon 64
 • Recommended: Intel Core 2 Duo, AMD Athlon 64 X2, or better
 • A CPU that has SSE2 support is required
 • The SAPFire® Analytical Engine includes a multi-threaded solver that can take advantage of multi-core CPUs

 

Operating System

 • Microsoft® Windows 8.1 or Microsoft® Windows 10
 • With a 64 bit operating system, the SAPFire® Analytical Engine can utilize more than 4 GB of RAM, making it possible to more efficiently solve larger problems

 

Video Card

 • Minimum: Supporting 1024 by 768 resolution and 16 bits colors for standard (GDI+) graphics mode
 • Recommended: Discrete video card with NVIDIA GPU or equivalent and dedicated graphics RAM (512 Mb or larger) for DirectX graphics mode. The card must be DirectX 9.0c compatible (DirectX SDK Aug 2009 – Build 9.27.1734.0).
 • DirectX graphics mode fully utilizes the hardware acceleration provided by a GPU and dedicated graphics RAM.
 • For better graphics quality in terms of anti-aliasing and line thickness, the device raster drawing capabilities should support legacy depth bias.

 

Memory

 • Minimum: 3 GB for 32-bit O/S, and 4 GB for 64-bit O/S
 • Recommended: 4 GB for 32-bit O/S, and 8 GB or more for 64-bit O/S
 • The problem size that can be solved & the solution speed increase considerably with more RAM

 

Disk Space

 • 6 GB to install the software.
 • Recommended: 500GB or larger Hard Disk Drive (7200 rpm SATA)
 • Additional space required for running and storing model files and analysis results, dependent upon the size of the models

ACE-Hellas S.A.

Integrated Solutions
WordPress Lightbox