Τεχνικές Προδιαγραφές

DESIGN OF REINFORCED CONCRETE COLUMNS

Ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού για την ανάλυση και το σχεδιασμό υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυροδέμα όπως και σύνθετων υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα-χάλυβα

Processor

  • Minimum: Intel Pentium 4 or AMD Athlon 64
  • Recommended: Intel i5/i7, AMD Athlon X4/Ryzen, or better
  • A 64-bit CPU is required

 

Operating System

  • Microsoft® Windows 8.1 or Microsoft® Windows 10
  • 64-bit processor

 

Video Card

  • Minimum: Supporting 1024 by 768 resolution
  • Discrete video card with NVIDIA GPU or equivalent and dedicated graphics RAM (512 Mb or larger).

 

Memory

  • Minimum: 8 GB RAM

 

Disk Space

  • 2 GB to install the software.
WordPress Lightbox