Επιλογή Σελίδας

SAFE - Τεχνικές Προδιαγραφές

Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Πλακών, Θεμελιώσεων και Κοιτοστρώσεων

Επεξεργαστής

 • Ελάχιστος: Intel Pentium 4 ή AMD Athlon 64
 • Προτεινόμενος : Intel Core 2 Duo, AMD Athlon 64 X2, ή καλύτερος
 • CPU που υποστηρίζει SSE2
 • Η μηχανή ανάλυσης SAPFireTM περιλαμβάνει έναν πολυνηματικό λύτη ο οποίος μπορεί να εκμεταλλευτεί την ύπαρξη πολλαπλών πυρήνων του επεξεργαστή.

Λειτουργικό Σύστημα

 • Microsoft® Windows XP με Service Pack 2 ή νεότερο, Microsoft® Windows Vista, Microsoft® Windows 7 ή Microsoft® Windows 8, εκδόσεις 32- και 64-bit
 • Με ένα λειτουργικό σύστημα 64 bit , η μηχανή ανάλυσης SAPFireTM μπορεί να αξιοποιήσει περισσότερο από 4 GB RAM, καθιστώντας δυνατή την αποτελεσματική επίλυση μεγαλύτερων προβλημάτων.

Κάρτα Γραφικών

 • Ελάχιστη : Υποστήριξη ανάλυσης 1024×768 και 16 bits χρωμάτων για μιά τυπική λειτουργία γραφικών (GDI+)
 • Προτεινόμενη: Διακριτή κάρτα γραφικών με επεξεργαστή NVIDIA ή ισοδύναμο και RAM 512 Mb ή μεγαλύτερη για λειτουργία γραφικών DirectX. Η κάρτα γραφικών θα πρέπει να είναι συμβατή με DirectX 9c (DirectX SDK Aug 2009 – Build 9.27.1734.0).
 • Η λειτουργία γραφικών DirectX αξιοποιεί πλήρως την ταχύτητα του hardware που παρέχεται από την κάρτα γραφικών GPU και την αντίστοιχη μνήμη RAM της κάρτας γραφικών.
 • Για καλύτερα γραφικά σε όρους εξομάλυνσης(anti-aliasing) οι δυνατότητες σχεδίασης θα πρέπει αν υποστηρίζουν πρωτόκολλο depth bias.

Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM)

 • Ελάχιστη: 2 GB για λειτουργικό σύστημα XP  O/S,  4 GB για λειτουργικό σύστημα Vista/Windows 7  O/S
 • Προτεινόμενη: 4 GB για λειτουργικό σύστημα 32-bit, και 8 GB για λειτουργικό σύστημα 64-bit
 • Οι διαστάσεις ενός προβλήματος που μπορεί να λυθεί, καθώς και η ταχύτητα επίλυσης μπορεί να αυξηθούν αισθητά με περισσότερη RAM.
 • Τα Vista/Windows 7 απαιτούν περισσότερη RAM από τα XP για τις απαιτήσεις του ίδιου του λειτουργικού συστήματος.

Σκληρός Δίσκος

 • Απαραίτητος χώρος για την εγκατάσταση του προγράμματος 6 GB
 • Προτεινόμενο : 500GB ή μεγαλύτερος Σκληρός Δίσκος (7200 rpm SATA)
 • Επιπλέον χώρος ίσως χρειαστεί κατά την ανάλυση ή την αποθήκευση των μοντέλων και των αποτελεσμάτων, ανάλογα με το μέγεθος του εκάστοτε μοντέλου

ACE-Hellas S.A.

Integrated Solutions