Επιλογή Σελίδας

Περιγραφή

Το σύστημα ACE ERP αποτελεί ένα ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και αυτοματοποίησης των διαδικασιών.Παρέχει ένα ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας καθώς επίσης  άμεση και ακριβή πληροφόρηση προς όλες τις μονάδες ενός οργανισμού.Είναι ένα απόλυτα ολοκληρωμένο, διεθνώς καταξιωμένο και πλήρως εξειδικευμένο εργαλείο διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων για όλες τις εταιρείες. Αναπτύσσεται, υποστηρίζεται και συντηρείται  από εξειδικευμένα στελέχη που γνωρίζουν άριστα την ελληνική πραγματικότητα. Στόχος του είναι η βελτιστοποίηση και ο αποτελεσματικός έλεγχος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με  τη χρήση της ορθολογικά δομημένης πληροφορίας.

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Κοστολογικό ERP με διαχείριση πολλαπλών κέντρων κόστους
 • Παρακολούθηση πολλαπλών  προϋπολογισμών
 • Ολοκληρωμένη οικονομική διαχείριση
 • Πλήρως παραμετροποιήσιμο
 • MIS Αναφορές
 • Σύνδεση με άλλα συστήματα
 • Εγκατάσταση σε μικρό χρονικό διάστημα
 • Παροχή πολλαπλών επιπέδων ασφάλειας
 • Επεκτάσιμο και προσαρμοζόμενο στις δραστηριότητες και τις απαιτήσεις της εταιρείας
 • Υποστήριξη μητρικής και θυγατρικών εταιρειών σε ενιαία Βάση Δεδομένων
 • Παροχή πρόσβασης σε απομακρυσμένους χρήστες και εταιρείες μέσω περιβάλλοντος Web
 • Απλή καταχώρηση και παρουσίαση των δεδομένων

  Module Συστήματος

 • Κοστολογική διαχείριση
 • Εμπορικό κύκλωμα
 • Κύκλωμα εσόδων – εξόδων
 • Χρηματοοικονομική λογιστική
 • Διαχείριση παγίων
 • Διαχείριση λιανικών πωλήσεων
 • Διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM)
 • MIS Αναφορές
 • Service

Οφέλη

Οφέλη από τη χρήση  του συστήματος ACE ERP

 • Επιτυγχάνει την ενοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών
 • Βελτιώνει ριζικά την ροή των οικονομικής φύσεως πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων της εταιρείας
 • Παρέχει τόσο την δυνατότητα της αναλυτικής παρακολούθησης του πως εξελίσσονται τα κόστη κάθε δραστηριότητας σε σχέση με τον/τους προϋπολογισμούς

Συντελεί:

 • Στη λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων
 • Στην βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας
 • Στη μείωση του λειτουργικού κόστους

Ο χρονικός ορίζοντας στον οποίο το όφελος ξεπερνά το TCO (Total cost of ownership) είναι σχετικά σύντομος. Το κόστος του ACE ERP περιλαμβάνει (κόστος αδειών, εκπαίδευσης,  παραμετροποίησης, εγκατάστασης, μετάπτωσης δεδομένων και ενίοτε και hardware). Το πραγματικό όφελος όμως που αποκομίζουν οι εταιρείες από την εξοικονόμηση και τον περιορισμό της σπατάλης πόρων (χρηματικών και μη) είναι σαφώς υψηλότερο και η εν λόγω επένδυση αποσβένεται σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Με την εγκατάσταση και την διαχείριση των επιχειρησιακών διαδικασιών με το σύστημα ACE ERP απαιτούνται σαφώς λιγότερες ώρες σε οικονομικούς συμβούλους και λογιστές.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα οφέλη είναι πολλαπλά και η επένδυση στο σύστημα ACE ERP κάθε άλλο παρά κοστοβόρα μπορεί να χαρακτηριστεί. Θεωρείται από τις πλέον σημαντικές επενδύσεις και αποσβένεται πολύ γρήγορα (Return on Investment) Το ACE ERP

 • Αποτελεί προϊόν πολύχρονης πείρας
 • Έχει αναπτυχθεί με τη χρήση των πλέον σύγχρονων προγραμματιστικών εργαλείων &  τεχνολογιών
 • Γίνεται άμεσα αποδεκτό από τους χρήστες λόγω της πληρότητάς του, της εύκολης χρήσης και παραμετροποίησής  του
 • Παρέχει στη Διοίκηση άμεσα όλη την πληροφορία που της είναι απαραίτητη, χωρίς να απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις
 • Αναπτύσσεται και υποστηρίζεται από την ACE-Hellas A.E., από τις πλέον καταξιωμένες  εταιρείες στο χώρο της πληροφορικής
 

Που Απευθύνεται

Το σύστημα ACE ERP καλύπτοντας με τη δομή και τα υποσυστήματα του ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων δραστηριοτήτων και αναγκών αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή για:

 1. Εμπορικές εταιρείες και εταιρείες παροχής υπηρεσιών
 2. Κατασκευαστικές, τεχνικές και μελετητικές εταιρείες
 3. Καταστήματα λιανικών πωλήσεων
 4. Λογιστικά γραφεία
 

Τεχνικές Προδιαγραφές

Απαιτήσεις Υπολογιστή Πελάτη (Workstation) :

 •     Επεξεργαστής 64-BIT
 •     Μνήμη RAM 4096MΒ (ελάχιστο)
 •     Διαθέσιμος χώρος στο σκλήρο δίσκο: Τουλάχιστον 2GB
 •     Λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή νεότερο

Απαιτήσεις Κεντρικού Διακομιστή (Server) :

 •     Επεξεργαστής 64-BIT
 •     Μνήμη RAM 4096MΒ (ελάχιστο)
 •     Διαθέσιμος χώρος στο σκλήρο δίσκο: Τουλάχιστον 20GB (εξαρτάται από το μέγεθος της βάσης)
 •     Λειτουργικό σύστημα Windows 2008R2 ή νεότερο

Απαιτήσεις Βάσεων Δεδομένων (RDBMS)

Οι βάσεις δεδομένων με τις οποίες συνεργάζεται το σύστημα ACE ERP είναι οι εξής:

 • Microsoft SQL 2008 R2 ή νεότερη.

ACE-Hellas S.A.

Integrated Solutions