Επιλογή Σελίδας

ACE ERP PM

Ολοκληρωμένη λύση για την οργάνωση και διαχείριση τεχνικών έργων και εταιριών

Περιγραφή

Το ACE ERP είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων που καλύπτει όλες τις ανάγκες οικονομικής και της κοστολογικής διαχείρισης κάθε σύγχρονης εταιρείας ανεξάρτητα από το μέγεθός της. Το ACE ERP PM (Project Management) είναι η εξειδικευμένη εφαρμογή για τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες, η οποία δίνει μια ολοκληρωμένη λύση στο κύκλωμα οργάνωσης και διαχείρισης των έργων, συνδέοντας αποτελεσματικά τις κοστολογικές, κατασκευαστικές και οικονομικές δραστηριότητες.

Χαρακτηριστικά:

 • Τη διαχείριση και παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού εταιρειών και έργων.
 • Τη διαχείριση πολλαπλών κέντρων κόστους, κοστολογικών μοντέλων και προϋπολογισμών για την διαρκή παρακολούθηση της ποσοτικής και οικονομικής πορείας των έργων.
 • Την παρακολούθηση των κινήσεων προμηθευτών, υπεργολάβων, εργαζομένων και πελατών, με ανάλυση κόστους ανά έργο, κέντρο κόστους και εργασία του προϋπολογισμού.
 • Τη διαχείριση πολλαπλών ταμείων, επιταγών, ξένων νομισμάτων καθώς και την παρακολούθηση εσόδων, εξόδων και ταμείου, ανά έργο και κέντρο κόστους.
 • Τη παρακολούθηση όλων των οικονομικών κινήσεων μέσω πλήθους παραμετροποιημένων παραστατικών με δυνατότητα μετασχηματισμών από το ένα στο άλλο.
 • Τη διαχείριση και την αυτόματη συμπλήρωση όλων των εντύπων ελάχιστου κόστους ΕΚΚΟ, καθώς και των εντύπων του προϋπολογιστικού και του απολογιστικού κόστους μιας οικοδομής η οποία υπόκειται στο καθεστώς ΦΠΑ.
 • Την αυτοματοποιημένη έκδοση των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), των προσωρινών και οριστικών δηλώσεων, και όλων των άλλων εντύπων του ΙΚΑ και Δημοσίου.

Το ACE ERP PM μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή, να συμπληρωθεί με άλλα υποσυστήματα του ERP ανάλογα με τις ανάγκες και την εξέλιξη της επιχείρησης. Τα modules του ACE ERP περιλαμβάνουν πλήρη και λειτουργικά υποσυστήματα Λογιστηρίου, Αποθήκης, Μηχανημάτων, Συμβολαίων, Service και CRM.

Αναπτύχθηκε και λειτουργεί σε περιβάλλον Microsoft.ΝΕΤ με τη χρήση της ιδιόκτητης πλατφόρμας ανάπτυξης εφαρμογών Ace Frame-work. Υποστηρίζει πλήρως το πιο διαδεδομένο και σύγχρονο πρότυπο απεικόνισης δεδομένων XML. Η σύγχρονη αυτή τεχνολογία που χρησιμοποιείται, δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσο για την καλύτερη εμπειρία του χρήστη, για μείωση του κόστους χρήσης και του χρόνου εκμάθησης, και τελικά, για την αξιοποίηση της επένδυσης και τη μεγιστοποίηση του ROI.

Οφέλη

Στην πράξη, εμφανίζεται ως μια σειρά από ευέλικτα και δυναμικά χαρακτηριστικά:

 • Ευέλικτο και πλήρως παραμετρικό περιβάλλον χρήστη.
 • Δυνατότητα ανταλλαγής (εισαγωγή – εξαγωγή) στοιχείων κάθε μορφής, όπως κείμενο, xls, pdf, html, xml και άλλα.
 • Δυνατότητα εξατομικευμένης παραμετροποίησης της εμφάνισης και των λειτουργιών σε όλα τα σημεία του προγράμματος.
 • Δυνατότητα εισαγωγής, σχεδίασης και διαχείρισης από το χρήστη, φορμών, πεδίων και λειτουργιών καθώς και επισύναψη και διαχείριση εγγράφων άλλων εφαρμογών.
 • Μηχανισμός αυτόματης ενεργοποίησης και αναβάθμισης εκδόσεων μέσω Internet που εξασφαλίζει σημαντική μείωση κόστους και χρόνου.
 • Παραμετρικός σχεδιασμός των ειδών των παραστατικών και του τρόπου αυτόματης ενημέρωσης που επιφέρουν στο λογιστήριο και την αποθήκη.
 • Δυναμικές Αναλύσεις που παρέχουν παραμετρικά κάθε είδους πληροφορία κυριολεκτικά με λίγα κλικ. Ο χρήστης προσδιορίζει τα στοιχεία που αναζητά, επιλέγει τον τρόπο ομαδοποίησης και την ταξινόμηση, και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται άμεσα σε συγκεντρωτική ή αναλυτική μορφή, ή ακόμη και σε γραφήματα με δυνατότητα εκτύπωσης ή εξαγωγής σε οποιαδήποτε μορφή.
 • Σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας με κορδέλα (ribbon) που συγκεντρώνει όλες τις βασικές εντολές στο πάνω τμήμα του προγράμματος, και ημερολόγιο για χρονοπρογραμματισμό ενεργειών, συσκέψεων και συναντήσεων.
 • Εύκολη καταχώρηση των δεδομένων σε ειδικά πεδία επιλογής και οδηγούς (wizards) για την εύκολη εκτέλεση σύνθετων λειτουργιών.
 • Πλούσια προεγκατεστημένη βιβλιοθήκη γενικών πινάκων όπως μονάδες μέτρησης, τράπεζες, πόλεις κλπ., αλλά και εδικών στοιχείων όπως εργασίες ελάχιστου κόστους, κατώτερα ημερομίσθια ανά περίοδο, κατασκευαστικές φάσεις έργων και πολλά άλλα.

Που Απευθύνεται

 • Κατασκευαστικές, τεχνικές και μελετητικές εταιρείες.
 • Εργολήπτες και μελετητές ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Απαιτήσεις Υπολογιστή Πελάτη (Workstation) :

 •     Επεξεργαστής 64-BIT
 •     Μνήμη RAM 4096MΒ (ελάχιστο)
 •     Διαθέσιμος χώρος στο σκλήρο δίσκο: Τουλάχιστον 2GB
 •     Λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή νεότερο

Απαιτήσεις Κεντρικού Διακομιστή (Server) :

 •     Επεξεργαστής 64-BIT
 •     Μνήμη RAM 4096MΒ (ελάχιστο)
 •     Διαθέσιμος χώρος στο σκλήρο δίσκο: Τουλάχιστον 20GB (εξαρτάται από το μέγεθος της βάσης)
 •     Λειτουργικό σύστημα Windows 2008R2 ή νεότερο

Απαιτήσεις Βάσεων Δεδομένων (RDBMS)

Οι βάσεις δεδομένων με τις οποίες συνεργάζεται το σύστημα ACE ERP είναι οι εξής:

 • Microsoft SQL 2008 R2 ή νεότερη.

ACE-Hellas S.A.

Integrated Solutions